ทุนการศึกษา

(New) ทุน PORTFOLIO 3ดี

UploadImage
สมัครรับทุนนี้ คลิก!!

ทุน Portfolio 3ดี  
สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับ ม.6 กศน. ปวช. และ ปวส. เท่านั้นทุน Portfolio 3ดี  แค่มีดี 1 ใน 3 อย่างนี้ ก็สามารถรับทุนได้ ไม่จำกัดจำนวน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) เพียงแค่ยื่นแฟ้มผลงานภายใน  3 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
1. เรียนดี
2. มีความดี
3. กิจกรรมดี

#Dek61 ไม่ต้องกังวลเรื่อง Clearing House  เพราะการขอรับทุน Portfolio 3ดี 
ไม่ตัดสิทธิ์ Clearing House  


UploadImage
สมัครรับทุนนี้ คลิก!!

ขั้นตอนการรับทุน Portfolio 3ดี
1. กรอกใบสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
            - สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ 
https://www.spu.ac.th/
            - สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

2. ยื่นแฟ้มผลงาน ภายในวันที่
 
 3 ธันวาคม 2560
            - ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
            - ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
            - ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
***หมายเหตุ กรณียื่นแฟ้มผลงานด้วยตนเอง  สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมทราบผลการสัมภาษณ์ทันที ในวันที่ยื่นแฟ้มผลงาน

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 
6 ธันวาคม 2560
- กรณีส่งแฟ้มผลงานมาที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
- ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
- ผู้ที่ไม่สะดวก หรือยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์

4. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 
14-17 ธันวาคม 2560
            - ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
            - สอบสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
            - สำหรับผู้สัมภาษณ์ ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร  
ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที
            - สำหรับผู้สัมภาษณ์ผาน VDO Call ทราบผลในวันถัดไป
 
           
 โอกาสสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ สามารถนำแฟ้มผลงานกลับไปแก้ไข และยื่นสัมภาษณ์ใหม่ได้อีกครั้ง
 

สมัครรับทุนนี้ คลิก!!

เงื่อนไขการรับทุน Portfolio 3ดี (สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์)
1. การคืนแฟ้มผลงาน ในกรณีที่ผู้ขอทุนเดินทางมาสัมภาษณ์ที่ศูนย์รับสมัคร เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว จะทำการคืนแฟ้มผลงานให้ทันที ส่วนผู้ที่ส่งแฟ้มผลงานมาทางไปรษณีย์ ต้องมาติดต่อขอรับคืนที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง


2. ผู้ได้รับทุน ต้องผ่านการสัมภาษณ์และลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่  24 ธันวาคม 2560

3. ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยเงินสดเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำที่ 15,000 บาท เท่านั้น

4. ผู้ประสงค์กู้เรียนด้วยทุน กรอ. และ กยศ. สามารถเข้าร่วมโครงการทุน Portfolio 3ดี ได้ แต่ต่องชำระเงินขั้นต่ำที่ 8,000 บาท

5. หลักสูตร 4 และ 5 ปี รับทุนสุงสุด 40,000 บาท  หลักสูตร 2 ปี รับทุนสุงสุด 20,000 บาท

6.หากผู้รับทุนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอรับทุนได้มากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกรับทุนที่ดีที่สุดได้เพียง 1 ทุน เท่านั้น *ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7. การให้ทุน จะแบ่งจ่ายเป็น 10,000 / 5,000 / 5,000 จนครบจำนวน ( ไม่รวมเทอม Summer )

8. ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยที่ 2.75 ทุกเทอม

สมัครรับทุนนี้ คลิก!!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4  มือถือ 084 7512900 
สอบถามทาง Line: @SPUadmission