SPU News

“ศรีปทุมและกัลยาณมิตร” ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและโควิด-19 พื้นที่บางระกำ

IT SPU! อบรมออนไลน์ เพิ่มศัยกภาพคนไอที กับโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ Professional Skill ครั้งที่ 3

SBS SPU! UPSKILL RESKILL เรียนรู้ “LINE Official Account” กับ หลักสูตร e-Commerce รุ่นที่ 3

ผลงานและรางวัล

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

UploadImage
UploadImage
UploadImage

Gallery

SPU Commencement 63

SPU NEWS

More

ศิษย์เก่า