SPU News

ส่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์! Journey to the West ในวันสบายๆสไตล์ เด็ก สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม

หนุ่มหล่อ สาวสวย รั้วศรีปทุม ควงคู่คว้ารางวัลชนะเลิศ GSB CAMPUS STAR 2019 (ภาคกลาง)

เตรียมพร้อม! เด็กสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนบินลัดฟ้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

Calendar

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

มี่ หนุ่มดิจิทัลมีเดีย ว่าที่บัณฑิตป้ายแดงกับรางวัลการันตีความสามารถ BIDC Award 2019

ดูทั้งหมด

>

SPU Life

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU