SPU News

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อ นศ.การบินและคมนาคม สร้างความภาคภูมิใจ

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ! เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมเก็บเศษขยะกระทง และทำความสะอาด วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

เด็กสื่อสารการแสดง ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์เรียนรู้ ละครเวที “ชายกลาง เดอะมิวสิคัล” WORKPOIN

Calendar

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

'ฟิน เอกวรัญญู' ศิษย์เก่านักเล่าเรื่อง ผู้ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร THE STORY by SPU

แน็ทธิว หนุ่มนานาชาติลุคโอปป้า คว้ารางวัลเต้น cover จากเวทีใหญ่

ดูทั้งหมด

>

SPU Life

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU