NEWS & ACTIVITIES

นศ.ศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์งาน กับบริษัท EVENT ระดับโลก “INDEX CRATIVE VILLAGE”

ชื่นชมผลงาน! คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมชม รอบปฐมทัศน์ "รามาวตาร"ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระแก้ว

เรียนรู้สู่มืออาชีพ! เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ธุรกิจพลังงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ม.ศรีปทุม มอบเข็มและปีกการบิน ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นศ.ธุรกิจการบิน SPU

นศ.ดิจิทัลมีเดีย SPU เรียนรู้ ART TOY กับศิลปินผู้เชี่ยวชาญ วัชระ บุญปกครอง Artist & Modeler

สุดเจ๋ง! เด็กดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ชนะเลิศ พร้อมสิทธิ์แข่งขันเวทีระดับโลก Adobe Certified Associate World Championship ประเทศสหรัฐอเมริกา

CALENDAR

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากตัวจริงในวงการอาชีพนั้นๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา SPU ทุกคณะ ทุกสาขา ได้เรียนรู้และได้ประโยชน์จากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

The Professional

The Professional

เรียนรู้กับตัวจริง กับวิทยากรชั้นนำ
Workshop

Workshop

สนุกทุกการเรียนรู้กับกิจกรรม Workshop มากมาย
สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

ทดลองทำงานจริง ในองค์กรจริง กับสหกิจศึกษา
TurnPro

TurnPro

ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ และลงมือทำด้วยตัวเอง

CAMPUS LIFE

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SHOW CASE

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ทำความรู้จักกับ "มินนี่" เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที “ซินเดอเรลล่า เดอะ พริ้นเซส”

เปิดวาร์ป ฟลุ๊คจ์ - พงศภัทร์ พระเอกซีรีส์สายวาย นายในฝัน My Dream The Series

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม.

SPU CHANNEL

spu channel

SPU ติส เนิร์ด เซอร์ เนี้ยบ

ดูทั้งหมด