SPU News

SPU รวมใจจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด -19 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program

ข้อดีของการเรียนบัญชี ที่ไม่รู้ไม่ได้!

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ผลงานทางวิชาการ

แนะแนวออนไลน์

รีวิวคณะ – สาขา แบบ Exclusive

เลือกคณะที่โดนใจ สาขาที่ใช่แล้วลงทะเบียนจองคิวด่วน

จะฟังเดี่ยว ฟังกลุ่ม ก็ได้ทั้งนั้น!!!

REGISTER

Campus Visit

“เลือกอนาคต ต้องเลือกอย่างรู้จริง”

พาทัวร์สไตล์พี่น้องไปกับพี่แนะแนว ที่พร้อมแนะนำน้องๆ

บุกห้องเรียน และ กิจกรรม ที่จะทำให้คุณรู้จักกับ SPU

ในสถานที่จริง บรรยากาศจริง และ ได้ลงมือทำจริงอย่างมืออาชีพ

Campus Visit SPU คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด

REGISTER

ศิษย์เก่า