SPU News

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ สมาคมธนาคารไทย เปิดประสบการณ์นักศึกษา กับ โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปี 3” ตอบรับยุค New Norma

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ฟรี! “การเงินการลงทุนในยุคปัจจุบัน”

บัญชี SPU จัดอบรมออนไลน์ แชร์ไอเดีย “สกุลเงินดิจิทัล ในมุมของการทำงานบัญชี

ผลงานและรางวัล

ผลงานทางวิชาการ

แนะแนวออนไลน์

อยากฟังพี่แนะแนวรีวิวคณะ – สาขา แบบ Exclusive Online

เลือกคณะที่โดนใจ สาขาที่ใช่แล้วลงทะเบียนจองคิวด่วน

จะฟังเดี่ยว ฟังกลุ่ม ก็ได้ทั้งนั้น!!!

REGISTER

Campus Visit

“เลือกอนาคต ต้องเลือกอย่างรู้จริง”

พาทัวร์สไตล์พี่น้องไปกับพี่แนะแนว ที่พร้อมแนะนำน้องๆ

บุกห้องเรียน และ กิจกรรม ที่จะทำให้คุณรู้จักกับ SPU

ในสถานที่จริง บรรยากาศจริง และ ได้ลงมือทำจริงอย่างมืออาชีพ

Campus Visit SPU คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด

REGISTER

ศิษย์เก่า