APEC 2022 Thailand

การประชุมเอเปค 2022  (APEC 2022 Thailand) เป็นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565โดยการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปัจจุบัน เอเปคมีสมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ  ซึ่งประกอบด้วยประเทศดังต่อไปนี้  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา บรูไน ปาปัวนิกินี แคนาดา เปรู ชิลี ฟิลิปปินส์ จีน รัสเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน ญีปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม๊กซิโก  เวียดนาม และประเทศไทย

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะมีงานประชุมผู้นำเยาวชนเอเปค APEC Voices of the Future  โดยจัดควบคู่ไปกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนที่ถูกคัดเลือกจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อร่วมนำเสนอมุมมอง และแนวทางออกเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ที่ส่งผลต่ออนาคตของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเข้ารับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของโลกที่มาร่วมการประชุมเอเปค สำหรับปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดหลัก “Open. Connect. Balance.” ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีตัวแทนเยาวชนและผู้ให้ความรู้รวมกว่า 130 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจเดินทางมาเข้าร่วมงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมผู้นำ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ม.ศรีปทุม MOU เกียรตินาคินภัทรร่วม….

สุดเจ๋ง! 3 เด็กเก่ง SPU ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโครงการ A…..

อธิการบดี ม.ศรีปทุม ให้โอวาท นักศึกษาผู้แทนเยาวชนจากประเทศไทย …..