คณะนิเทศศาสตร์

ในยุคดิจิทัลมีเดีย แค่คิดอย่างสร้างสรรค์ไม่พอ คุณต้องคิดให้แตกต่าง และทำงานอย่างมืออาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราสอนให้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล เน้นเรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริงของวงการบันเทิงในศาสตร์ด้านต่างๆ แปลงภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยในระบบ Professional คณะนิเทศศาสตร์ ที่นี่เราเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

PA-SPU ชวนน้องๆ ม.6 ร่วมกิจกรรมปังๆ ...

ใครชอบแสดง เอ้ย! ใครมีใจรักด้านการแสดง เชิญทางน...

"ครั้งแรกในประเทศไทย มหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่ ...

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

คณะบริหาร ม.ศรีปทุม เปิดประชุมวิชาการ ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ...

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ...

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรทันตสาสมาธิ ...

ดิจิทัลมีเดีย ปล่อย "หมัดหนัก" ...

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 อย่าพลาด! ชมผลงานไอเดียสร้างสรรค์ ...

ม.ศรีปทุม ดึงสไตลิสต์ตัวแม่วงการแฟชั่น ...

เด็ก ม.6 เตรียมเฮ พบกับกิจกรรมชิคๆ คูลๆ SPU Fashion ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”

จุดเด่น

1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย 2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง 3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบเพื่อการแสดง - นักออกแบบเสื้อผ้า - นักออกแบบฉาก - นักแสดง - ครูสอนการแสดง - ผู้คัดเลือกนักแสดง - ผู้กํากับการแสดง - ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง - คนเขียนบทละคร

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ถูกออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร มีห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับโลก สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกระแสหลักมืออาชีพ

จุดเด่น

1. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงาน 2. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย 3. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ 4. มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้กำกับ - ผู้ช่วยผู้กำกับ - ผู้กำกับภาพ - ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ - ผู้ลำดับภาพและเทคนิคพิเศษ - คนเขียนบท - ผู้ควบคุมการผลิต - ผู้จัดการกองถ่าย - ผู้อำนวยการสร้าง - ผู้จัดหานักแสดง - อาจารย์ด้านภาพยนตร์ - นักเขียน - นักวิจารณ์ภาพยนตร์ - เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรในวงการบันเทิง เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ Production House ฯลฯ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ

จุดเด่น

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์งานโฆษณา - นักเขียนบทโฆษณา - ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา - นักวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า - นักออกแบบงานกราฟิก - นักวิจัยการโฆษณา - นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา - ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ)

สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ

จุดเด่น

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์งานโฆษณา - นักเขียนบทโฆษณา - ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา - นักวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า - นักออกแบบงานกราฟิก - นักวิจัยการโฆษณา - นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา - ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จุดเด่น

คณะนิเทศศาสตร์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล”

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์รายการ - นักเขียนบทรายการ - ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ - ช่างภาพ - ช่างตัดต่อเสียง - ช่างตัดต่อภาพ - ช่างควบคุมภาพ - ช่างควบคุมเสียง - ผู้ผลิตรายการ - ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ - ผู้กำกับรายการ - ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ - พิธีกร - ผู้ดำเนินรายการ - ผู้ประกาศ - นักข่าว - ฝ่ายการตลาดรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ)

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จุดเด่น

คณะนิเทศศาสตร์ มีจุดหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล”

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์รายการ - นักเขียนบทรายการ - ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ - ช่างภาพ - ช่างตัดต่อเสียง - ช่างตัดต่อภาพ - ช่างควบคุมภาพ - ช่างควบคุมเสียง - ผู้ผลิตรายการ - ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ - ผู้กำกับรายการ - ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ - พิธีกร - ผู้ดำเนินรายการ - ผู้ประกาศ - นักข่าว - ฝ่ายการตลาดรายการ ฯลฯ

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักประชาสัมพันธ์องค์กรม - ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ - นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ)

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักประชาสัมพันธ์องค์กรม - ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ - นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด

การออกแบบแฟชั่น (New)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเพื่อออกไปทำงานในวงการแฟชั่นได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร เพื่อเข้าไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ จนถึงส่วนต่างๆของการทำธุรกิจ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการแฟชั่น มีผลงานและประสบการณ์ระดับนานาชาติ ผสมผสานการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมตัวบัณฑิตเข้าสู่ยุคดิจิตอล เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นนักออกแบบและเบื้องหลังของวงการแฟชั่นมืออาชีพ

จุดเด่น

1. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ มีคอนเนคชั่นที่สามารถเชื่อมโยงบัณฑิตเข้าสู่ภาคธุรกิจได้ทันที 2. มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติที่เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 3. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน 4. ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย 5. ผลักดันให้เกิดทักษะทางด้านธุรกิจและด้านดิจิตอล เพื่อต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

1. สายงานการผลิตและการออกแบบ - นักออกแบบแฟชั่น - นักออกแบบคอสตูม - นักสร้างแพทเทิร์น - ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่น - ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่น 2. สายงานการตลาดและการบริหารสินค้าแฟชัน - ฝ่ายจัดซื้อสินค้าแฟชั่น - ผู้จัดการร้าน - ผู้ประสานงานแฟชั่น - ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่นค้าปลีก - ฝ่ายนำเสนอและจัดแสดงสินค้าแฟชั่น 3. สื่อและการทำประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชั่น - แฟชั่นสไตลิสต์ - กองบรรณาธิการบทความแฟชั่น - นักเขียนบทความแฟชั่น - ช่างภาพแฟชั่น - ประชาสัมพันธ์แฟชั่น - นักวาดภาพประกอบแฟชั่น - นักออกแบบกราฟิกแฟชั่น

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”

จุดเด่น

หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี2552 และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารออนไลน์สะสมตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ สาขาวิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก ในเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือ การผลิตโครงงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานและองค์กร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักเขียน - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ - ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ - กองบรรณาธิการออนไลน์ - บรรณาธิการออนไลน์ - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ - นักออกแบบกราฟิกในการสื่อสารออนไลน์ - นักออกแบบประสบการการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์ - นักออกแบบข้อมูลภาพทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ - นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์ - นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์ - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์ - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น - ผู้ประสานงานโครงการการออกแบบการสื่อสารออนไลน์

เงินเดือน : โดยประมาณเมื่อจบการศึกษา ขั้นต่ำ 19,000 ระดับมีประสบการณ์ 30,000 และระดับหัวหน้างาน 50,000

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

“นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ” หลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจุดเด่นในการรวบรวมคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ “ตัวจริง เสียงจริง” ของแต่ละสาขาวิชา มาให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติได้จริงในฐานะผู้นำวิชาชีพทางด้านการสื่อสารสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาด ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง การสื่อสารองค์กร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

จุดเด่น

สาขานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มีจุดเด่นในการรวบรวมคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ “ตัวจริง เสียงจริง” ของแต่ละสาขาวิชา มาให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้สามารถนำความรู้ ไปปฎิบัติได้จริงในฐานะผู้นำวิชาชีพทางด้านการสื่อสารสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาด ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง การสื่อสารองค์กร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อ - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อใหม่ - นักบริหารสื่อดิจิทัลหรืองานโฆษณาและสื่อสารการตลาด - นักบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - นักวิจัยและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ - ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ - นักวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ - ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง

ผลงานนักศึกษาและคณะ

เด็กศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย

เด็กศรีปทุม ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงวัฒนธรรม ...

เด็กนิเทศ FD ม.ศรีปทุม กับการคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายว...

เด็กนิเทศ SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต เด็กนิเทศ สาขา FD : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ...

เด็กนิเทศ สาขา OCM รับพระราชทานโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวด “สื่อวิด...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นักศึกษานิเทศศาสตร์เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวด ...

เด็กนิเทศ สาขา OCM รับพระราชทานโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวด “สื่อวิด...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นักศึกษานิเทศศาสตร์เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวด ...

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

SHOWCASE

เรียนมหาวิทยาสนุกกว่าเรียนมัธยมอย่างไร

ศิษย์เก่า

  รักการสร้างสรรค์ มาเรียนสื่อกัน รับรองไม่มีผิดหวัง  
Brand Executive - Project Based, Brand Management Office SCG Building Materials Co., Ltd.
พรกฤษณ์ เกษมสุวรรณ Brand Executive - Project Based, Brand Management Office SCG Building Materials Co., Ltd.
  ได้เรียนแนวคิดและรู้ทิศทางความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง  
นักแสดง ผู้กำกับหนังสั้น ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ
ปราโมทย์ แสงศร : นักแสดง ผู้กำกับหนังสั้น ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ
  นักสื่อสารมวลชน มืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ Voice TV
สุบงกช สุขแก้ว : ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ Voice TV
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด บริษัท บางอ้อ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด และ ตำแหน่ง Coaching Director บริษัท ยูสเฮด ครีเอชั่น จำกัด
รณพรหม ชุนงาม : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด บริษัท บางอ้อ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด และ ตำแหน่ง Coaching Director บริษัท ยูสเฮด ครีเอ
Content Editor บริษัท Grand Prix Online
ณัฐพล ศรีนามโหน่ง : Content Editor บริษัท Grand Prix Online
IPG ADVERTISNG (THAILAND) LIMTED : MULLEN/LOWE
ปฐมพงศ์ หลวงพันธ์ : IPG ADVERTISNG (THAILAND) LIMTED : MULLEN/LOWE
เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ริสส์ เรสเตอร์รอง
จีรารัตน์ หมุดเงิน : เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ริสส์ เรสเตอร์รอง
Computer Graphic : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ภัทราวรรณ ไกร : Computer Graphic : บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง