คณะดิจิทัลมีเดีย

SCHOOL OF
DIGITAL MEDIA

คณะดิจิทัลมีเดีย

อันดับ 1 ของเมืองไทย

สอนโดยมืออาชีพ

จากบริษัทชั้นนำในวงการ

“สื่อดิจิทัล”

โลโก้คณะ : ตัวอักษรที่สื่อถึงความเป็นนักสร้างสรรค์ในแบบของคนรุ่นใหม่ และเป็นโลโก้ที่เกิดจากความคิดริเริ่มของนักศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล …

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

" ออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ "

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานอินเทอร์แอคทีฟและเกมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Sports หลักสูตรของภาควิชาเน้นการจุดประกายความคิด ปูพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงให้ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบเกม และการเรียนรู้ในทุกเรื่องราวของแวดวงอีสปอร์ต จนกลายเป็นตัวจริงแบบมืออาชีพในวงการ

การออกแบบกราฟิก

เติมเต็มทักษะกราฟิกดีไซเนอร์ให้เทพ

ออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟส (UI) การออกแบบแบรนด์หรืออัตลักษณ์องค์กร (CI) การออกแบบโฆษณา (Advertising) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และการออกแบบกราฟิกสำหรับสภาพแวดล้อม (Signage) ครอบคลุมงานกราฟิกทุกแขนงทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อมีเดียต่างๆ

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

"หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะโดยตรง"

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์และวิชวลเอฟเฟกต์สำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณา

ดิจิทัลอาร์ตส์

"ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล"

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) และการวาดภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น

ยังตัดสินใจไม่ได้?

ลองมาเยี่ยมชม , คุยกับรุ่นพี่ หรือพี่แนะแนวได้เลย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

รีวิวรุ่นพี่

เครือข่าย

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
 คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ 2 43,000 38,000 410,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 43,000 38,000 410,400
การออกแบบกราฟิก 2 43,000 38,000 412,400
การออกแบบกราฟิก (หลักสูตร ปวส.) 2 65,000 60,000 247,600
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 2 43,000 38,000 407,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 52,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 51,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 41,500 44,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 43,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 407,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาการออกแบบกราฟิก
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 53,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 48,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 42,500 51,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 43,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 412,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 52,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 51,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 41,500 47,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 43,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 53,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 51,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 43,500 45,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 42,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 410,400