กองทุนกู้ยืมฯ

ปริญญาตรี 2567

New 04]MKT 2022_6_592 [Banner Dek66_Web กองทุน] SPU Website 1140x450px_NEW

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

คณะ / สาขา ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ / สาขา วิชาลักษณะการกู้ยืมฯวงเงินกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
หลักสูตร 2 ปริญญา   
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ลักษณะที่ 260,000.
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจลักษณะที่ 260,000.
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล (NEW)ลักษณะที่ 260,000.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะที่ 260,000.
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ   
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลักษณะที่ 170,000.
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม – เจ้าของธุรกิจดิจิทัล และแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ลักษณะที่ 170,000.
SPU’s British College   
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME (3-YEAR PROGRAMME)Year Program).
วิทยาลัยการบินและคมนาคม   
การจัดการความปลอดภัยการบินลักษณะที่ 270,000.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ   
ธุรกิจการบินลักษณะที่ 260,000.
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญลักษณะที่ 260,000..
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวลักษณะที่ 160,000.
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 260,000..
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 260,000.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 260,000.
คณะนิเทศศาสตร์   
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ลักษณะที่ 170,000.
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ – วิชาการออกแบบเนื้อหาเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่งลักษณะที่ 170,000.
สื่อสารการแสดงลักษณะที่ 170,000.
สื่อสารการแสดง – การแสดงสำหรับดิจิทัลแพลตฟอร์มลักษณะที่ 170,000.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลลักษณะที่ 270,000.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล – ภาพยนตร์โฆษณาและไวรัลลักษณะที่ 270,000.
คณะบริหารธุรกิจ   
ธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะที่ 260,000.
ธุรกิจระหว่างประเทศ – นำเข้า – ส่งออกตลาดจีน – อาเซียนลักษณะที่ 260,000. –
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ลักษณะที่ 160,000..
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ – การเงินและการลงทุนลักษณะที่ 160,000. – –
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (Online / Hybrid)ลักษณะที่ 160,000.
การตลาดดิจิทัลลักษณะที่ 160,000..
การตลาดดิจิทัล – เจาะลึกดิจิทัลคอมเมิร์ซลักษณะที่ 160,000. – –
การตลาดดิจิทัล (Online / Hybrid)ลักษณะที่ 160,000.
บริหารธุรกิจลักษณะที่ 160,000.
บริหารธุรกิจ – การเป็นเจ้าของธุรกิจลักษณะที่ 160,000. –
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานลักษณะที่ 260,000..
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้า – ส่งออกลักษณะที่ 260,000.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะที่ 260,000. – –
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Hybrid)ลักษณะที่ 260,000.
คณะบัญชี   
การบัญชีลักษณะที่ 260,000...
การบัญชี – ภาษีและตรวจสอบลักษณะที่ 260,000.
การบัญชี (Hybrid)ลักษณะที่ 260,000.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลักษณะที่ 170,000...
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – Cyber Securityลักษณะที่ 170,000. – – –
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรีที่ 2 ภาควันเสาร์-อาทิตย์ (Cyber  Security)70,000. – – – –
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลักษณะที่ 270,000..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – AIoTลักษณะที่ 270,000. – –
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ลักษณะที่ 270,000.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ – Full Stack Developerลักษณะที่ 270,000. –
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถาปัตยกรรมลักษณะที่ 270,000.
การออกแบบภายในลักษณะที่ 270,000.
คณะดิจิทัลมีเดีย   
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมลักษณะที่ 270,000.
การออกแบบกราฟิกลักษณะที่ 270,000..
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ลักษณะที่ 270,000..
ดิจิทัลอาร์ตส์ลักษณะที่ 270,000..
คณะนิติศาสตร์   
นิติศาสตรบัณฑิตลักษณะที่ 160,000....
นิติศาสตรบัณฑิต – กฎหมายธุรกิจดิจิทัลลักษณะที่ 160,000.
Sripatum International College   
Business Administrationลักษณะที่ 160,000.
International Airline Businessลักษณะที่ 260,000.
คณะ / สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯวงเงินกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิศวกรรมไฟฟ้าลักษณะที่ 270,000....
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ลักษณะที่ 270,000.
วิศวกรรมโยธาลักษณะที่ 270,000....
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการงานก่อสร้างลักษณะที่ 270,000.
วิศวกรรมเครื่องกลลักษณะที่ 270,000....
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการลักษณะที่ 270,000..
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ – การจัดการวิศวกรรมลักษณะที่ 270,000.
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)ลักษณะที่ 270,000..

หมายเหตุ :

1. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
2. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม คลิก
ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL คลิก

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
ระบบการกู้ยืม (DSL) : Digital Student Loan Fund System

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
โทรสาร 0 2558 6888 ต่อ 2137