ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL


ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL

UploadImage

1. ดาวน์โหลดแอพกยศ. Connect เพื่อขอรหัสผ่าน 
2. ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL พร้อมแนบเอกสารประกอบ และรอการอนุมัติ
3. บันทึกสัญญากู้ยืมในระบบ DSL 
4. บันทึกแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
5. พิมพ์สัญญากู้ยืมและแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและผู้แทน(ถ้ามี) ส่งที่สำนักงานทุนการศึกษา 
หมายเหตุ 
1. ทุกขั้นตอนให้ติดตามกำหนดการและวิธีดำเนินการที่เพจสำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
2. สำหรับนักศึกษาปัจจุบันให้ส่งเฉพาะแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมและสำเนาบัตรประชาชนและผู้แทน(ถ้ามี)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 1 ชั้น 1 
โทร. 02-5791111 ต่อ 2131, 2133
เพิ่มเพื่อน LINE@ คลิก