คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“หลักสูตรยุคใหม่ อยากเรียนอะไรก็เรียนได้” คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เดินทางสู้เป้าหมาย และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสหวิทยาการฯ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรสหวิทยาการฯ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

เตรียมความพร้อมด้าน DATA ภาคธุรกิจ ...

ดร.ศิระ สัตยไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ...

DEK สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ...

สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ขอแสดงความยินดี! ม.ศรีปทุม ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ได้รับโล่ประกาศเกียรติ...

22 DEK ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ...

ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยิ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ...

ม.ศรีปทุม หนุนโมเดลเศรษฐกิจ ...

เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
School of  Interdisciplinary Technology and Innovation
 
จะดีกว่าไหม ถ้าเลือกเรียนสิ่งที่ชอบได้ไม่จำกัด? แห่งแรกในประเทศไทย ที่นักศึกษาออกแบบชีวิตได้ตั้งแต่การเรียน กับ สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เลือกเรียนได้จาก 12 คณะ ฟิวส์ชั่นทุกความชอบ ฉีกกฏกรอบเดิมๆ เพิ่มความสามารถให้ตนเองได้หลายหลาย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ


เรียนอะไรกันบ้าง?
เรียนวิศวะแล้วอยากเรียนสถาปัตย์? หรือ เรียนบริหารแล้วอยากเป็นนักบิน? งั้นอย่ารอช้า สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาสุดปัง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ อยากเรียนอะไรก็เลือกเองได้! โดยไม่จำกัดคณะหรือสาขา ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามใจ เต็มสิบกับเรียนที่เน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน ประดิษฐ์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ สุดเจ๋ง พร้อมช่องทางการเรียนที่มีหลักสูตรต่อยอดได้ไกลถึงต่างประเทศ เหมาะกับนักศึกษาที่อยากเป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

SHOWCASE

ศิษย์เก่า

  พระมหาวรุธ สันราษฎร์ (หลวงพี่วรุธ) วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ   
พระ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระมหาวรุธ สันราษฎร์ (หลวงพี่วรุธ)
  คุณสุจินต์ พึ่งบุญเก่า ธุรกิจส่วนตัว ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ อยุธยา   
ธุรกิจส่วนตัว/ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คุณสุจินต์ พึ่งบุญเก่า
  คุณชนาธิป ประสาร ข้าราชการครู สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   
ข้าราชการครู
คุณชนาธิป ประสาร
  คุณธนัทพัชร์ อยู่โต องค์การบริการส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี   
องค์การบริการส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณธนัทพัชร์ อยู่โต
  คุณเอกลักษณ์ ผ่องใส ครูสอนวิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมกล้า สมุทรปราการ   
ครูสอนวิชาดาราศาสตร์
คุณเอกลักษณ์ ผ่องใส
  คุณภาณุมาศ วิสียา ครูสอนภาษาจีน   
ครูสอนภาษาจีน
คุณภาณุมาศ วิสียา
  คุณพฤกษ์ สวัสดี ครูสอนสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   
ครูสอนสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คุณพฤกษ์ สวัสดี
  คุณนรเชษฐ์ กระดังงา งานเวชนิทัศน์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
งานเวชนิทัศน์
คุณนรเชษฐ์ กระดังงา
  คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ นักลงทุน   
นักลงทุน
คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
  ว่าที่ร้อยตรี ธนกรณ์ ชัยธวัช กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ว่าที่ร้อยตรี ธนกรณ์ ชัยธวัช
  คุณบุญลัดดา ปริสุทธ สอนประวัติศาสตร์ โรงเรียนประชาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพฯ   
ครูสอนประวัติศาสตร์
คุณบุญลัดดา ปริสุทธ
  คุณนิสากร เนตรเพ็ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คุณนิสากร เนตรเพ็ง
  คุณปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์ ครูสอนวิชาสังคม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร   
ครูสอนวิชาสังคม
คุณปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง