SPU's British College

SPU's British College เส้นทางสู่เครือข่ายนานาชาติ British College โดย SPU ได้ริเริ่ม เพื่อปฏิวัติระบบการศึกษาไปอีกขั้น ด้วยการนำคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสถาปนา British College โดย SPU เป็นวิทยาลัยนานาชาติของประเทศไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK ที่นี่ในประเทศไทย นักเรียนรู้จักระบบการศึกษาใหม่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มาก ขึ้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกวัยและทุกความสามารถ ระบบการศึกษาใหม่นี้ให้การประเมินที่เหมาะสมและต่อเนื่องในความคืบหน้า ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

GEN Z Survival Tools E...

GEN Z Survival Tools เครื่องมือเอาตัวรอด ฉบับ GEN Z ...

IT SPU! อบรมออนไลน์ เพิ่มศัยกภาพคนไอที ...

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งครั้งสำหรับกิจกรรมการอบรม Onl...

คณะบัญชี SPU บริการวิชาการออนไลน์ ...

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ ...

SBS SPU! UPSKILL RESKILL เรียนรู้ ...

ผ่านไปแล้วสำหรับสัปดาห์ที่ 6 กับกิจกรรมการอบรม UPSKILL ...

IT SPU! อบรมออนไลน์ เพิ่มศัยกภาพคนไอที ...

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ กับกิจกรรมการอบรม Onl...

“SPU” ประกาศเปิดรับสมัคร “ ...

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ศิษย์เก่า

ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง