วิทยาลัยการบินและคมนาคม

อ ย า ก เ ป็ น นั ก บิ น ? คณะวิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU พ ร้ อ ม แ ล้ ว ! เด็ก SPU ทุกคนเรียนกันแบบ "รู้จริง" เพราะได้คณาจารย์ "ตัวจริง" ของทุกสายอาชีพมาสอน ฝึกฝนลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน กับอุปกรณ์การเรียนระดับ Profrssional พร้อมเหินฟ้าอย่างปลอดภัย กับคอนเซ็ปเรียนจบไปพร้อมทำงานได้เลย! พร้อมเปิดเส้นทางสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ ปั้นน้องๆให้เป็นแนวหน้าด้านความปลอดภัยการบิน ---> อยากเก่งจริง ก็ต้องเรียนกับตัวจริงเท่านั้น...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

ม.ศรีปทุม ต้อนรับน้องๆม.ปลาย ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทีมนักศึกษา “แบรนด์ แอมบาสซาเดอร์ ...

Outstanding ICT Educat...

ASOCIO ซึ่งเป็นสมาพันธ์​ภาคอุตสาหกรรม​ทางด้านไอที ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกผู้แทนภาคอุตสาหกรรมไอที ...

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม รับรางวัลผู้อุทิศตน ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ม.ศรีปทุม คว้าอันดับ 1 ส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ...

ม.ศรีปทุม น้อมนำศาสตร์พระราชา ออมอย่างพอเพียง คว้ารางวัลอันดับ ...

บทความ : ความยุติธรรมท...

ความยุติธรรมทางเลือกกับคดีครอบครัว โดย ผศ.ทัชชภร ...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ทีม TIE SMART ...

สาขาที่เปิดสอน

การจัดการความปลอดภัยการบิน กลุ่ม Pilot กลุ่ม Airport/Cargo กลุ่ม Aviation Safety


 

 


 


อ ย า ก เ ป็ น นั ก บิ น ? UploadImage  ฟั ง ท า ง นี้ ! 


     แห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมหลักสูตรสุด Exclusive! ตรงทุกความต้องการตลาดแรงงานในอุสาหกรรมการบิน เรียนสนุก เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบิน พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพสุดทันสมัย ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านอุสาหกรรมการบิน มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เมื่อจบชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ เลือกเรียนต่อเป็นนักบิน นักบินส่วนบุคคล

จุดเด่น


" เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ จบไปอย่างมืออาชีพ "


หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน ที่ไม่เพียงครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการ แต่เรายังเน้นจุดแข็งทางด้านภาษาที่สาม เพิ่มสกิลการสื่อสารให้เริ่ด จะบินไปประเทศไหนก็มั่นใจว่าพูดได้ เรียนที่ SPU นอกจากได้ความรู้ในตำราแน่นปึ้ก ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนแบบเน้นๆ กับหน่วยงานมีชื่อเสียงอย่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนครพนม (IAC) เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร เตรียมพร้อมทุกขั้นตอนสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เหินฟ้าติิดปีกได้อย่างภาคภูมิ!
 ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6

     วิทย์ - คณิต

     ศิลป์ - คำนวณ

     ศิลป์ - สังคม

     ศิลป์ - ภาษา

     ศิลป์ - จีน

     ศิลป์ - ญี่ปุ่น

2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )


UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา


อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาUploadImage ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?


 


UploadImage งานด้านความปลอดภัยการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

UploadImage งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบิน ภาคพื้น และบริษัทวิทยุการบิน

UploadImage งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

UploadImage ตัวแทน รับ-ส่งสินค้าทางอากาศ

UploadImage งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ

UploadImage งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน

UploadImage งานด้านการบริหารระดับต้นของท่าอากาศยาน

UploadImage งานด้านการบิน (นักบินพาณิชย์และนักบินส่วนบุคคล) ฯลฯ 


 
UploadImage


 


 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ

ที่ DEK- SPU เลือกได้ !


 

UploadImage บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) UploadImage

UploadImage บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) UploadImage

UploadImage ดีเอชแอล หรือ แดลซีย์ฮิลล์บลมแอนด์ลินน์ DHL UploadImage

UploadImage การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย UploadImage

UploadImage China Airlines, Thai Lion Air, Bangkok Airways และสายการบินชั้นนำทั่วโลก UploadImage

UploadImage Thai Aviation Services UploadImage

UploadImage Siam General Aviation CO.,Ltd. (Nokmini) UploadImage

UploadImage Flight Experience Bangkok UploadImage

UploadImage บริษัทขนส่งทางอากาศในเครือเอกชนทั่วไป UploadImage 


เงินเดือน : 20,000 - 150,000 บาท

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง