เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU

UploadImage
 

เรามาร่วมออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU
 
เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย
- นักศึกษาสถาปัตยกรรม ม.ศรีปทุม ไม่ใช่แค่ออกแบบผ่านหน้าจอเท่านั้น แต่ต้องออกเดินทางไปเรียนรู้การทำงานที่อยู่บนพื้นที่ชุมชนจริง


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU  01
 
- เมืองที่จะถูกพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงที่ไม่ใช่ออกแบบตอบสนองด้านความงามหรือรสนิยมเพียงเท่านั้น แต่เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU  02
 
- เกิดเป็นสถาปัตยกรรม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
และเกิดเป็นความสุขที่ได้มีพื้นที่ทำงานจริง สร้างประโยชน์กับสังคมไปพร้อมๆกัน


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU03


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU05


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU06


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU07


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU08


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU09


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU09


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU10


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU11


Show case เปิดสมองด้านขวาที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกแบบชีวิตไปด้วยกัน #สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU12#เรียนคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ #เรียนที่ไหนดี #ศรีปทุม #สมัครเรียน #มหาวิทยาลัย #ปริญญาตรี