ติดต่อเราภาพแผนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


ข้อมูลติดต่อ

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน : 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ : 02 558 6888
 • โทรสาร : 0 2561 1721
 • อีเมล์ : admissions@spu.ac.th

ภาพแผนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


ข้อมูลติดต่อ

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี : 79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 • โทรศัพท์ : 0-3814-6123 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ประชา
 • โทรสาร : 0-3814-6011
 • อีเมล์ : spuc@east.spu.ac.th

ภาพแผนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น


ข้อมูลติดต่อ

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น : 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์ : 043221000 , 043224111 , 0925374411
 • โทรสาร : 0 4322 4119
 • อีเมล์ : songkran.ch@spu.ac.th