"น้องโร" เลือกเรียนการออกแบบสื่อสารออนไลน์ SPU เพราะตอบโจทย์การสร้างตัวตนในอนาคต

UploadImage
 

เลือกเรียนการออกแบบสื่อสารออนไลน์

เพราะตอบโจทย์การสร้างตัวตนในอนาคต

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"น้องโร"
ธรมินทร์ลศิฏล์ ประสงค์สุข
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์

#DEKOCM