โอกาสและอนาคตที่ดี รอคุณอยู่ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

UploadImage
 

อกาส และ นาคต
รอพวกคุณอยู่ที่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

.... ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี ....
ณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน