อยากมี Skill ติดตัว ในยุคดิจิทัลต้อง SPU พี่พอร์ช กันทรากร #DEKSDM

UploadImage
 

ยากมี Skill ติดตัว
บบหลากหลาย ในยุคดิจิทัลต้อง
SPU

....พี่พอร์ช กันทรากร วงศ์สิงห์....
#DEKSDM #DEKSPU