อยากเก่งภาษาจีนแบบ พี่หล่งลี ต้องคณะศิลปศาสตร์ที่ SPU เท่านั้น!

UploadImage
 

อยากเก่งภาษาจีน แบบ พี่หล่งลี

..... หล่งซื่อ ลี .....

ต้อง คณะศิลปศาสตร์ ที่ SPU เท่านั้น!

#DEKSPU