ยอมเป็นเด็กดื้อ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แอ๊ฟ เจษฎาภรณ์ #DEKSDM

UploadImage
 

ยอมเป็นเด็กดื้อ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

..... แอ๊ฟ เจษฎาภรณ์ .....

ณะดิจิทัลมีเดีย
าขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์

 

#DEKSDM