เรียน Business Management ที่ SPUIC ต่อยอดสิ่งที่ชอบให้ออกมาเป็นธุรกิจ

UploadImage
 

รียน Business Management ที่ SPUIC

ต่อยอดสิ่งที่ชอบ ออกมาเป็นธุรกิจ

..... Marie Des Lys Heinz .....
นักมวยหญิงกับฝันที่อยากเปิดค่ายมวย

#DEKSPUIC