ติดอาวุธให้ตัวเองด้วยทักษะภาษาที่เป็นเลิศ กับ อาจารย์ตุ๊ก คณบดีคณะศิลปศาสตร์

UploadImage
 

มาติดอาวุธให้ตัวเอง
ด้วยทักษะภาษาที่เป็นเลิศ! 

..... กับ .....
 ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ 

ณบดีคณะศิลปศาสตร์

+++++++++++++++++++++++++++

วามสำคัญของการเรียนภาษา  

การเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญมาก และปัจจุบันก็ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เข้ามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ หรืออย่างการท่องเที่ยวและการบริการ รียกว่าทุกอุตสาหกรรมภาษายังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ และยังเป็นทักษะที่เปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างเงิน สร้างรายได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเรียนภาษานั้นสำคัญแค่ไหน

" หลังผ่านพ้นวิกฤต Covid 19 หลายประเทศขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก นั่นหมายความ โอกาสความต้องการแรงงานจะมีเพิ่มมากขึ้น และแน่นอนคนไทยที่สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ได้นั้นจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอย่างมาก อีกทั้งธุรกิจอาหารไทยในจีน และธุรกิจบริการร้านอาหาร ก็เป็นที่สนใจอย่างมากของตลาดจีน ดังนั้นแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยจะพัฒนามากขึ้นอย่างแน่นอน และแรงงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2 หรือ ที่ 3 ได้นั้น จะได้เปรียบและเป็นที่ต้องการอย่างมาก "


UploadImage

ทักษะด้านการสื่อสาร คือ สิ่งสำคัญ

ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันนี้ต้องการนักศึกษาฝึกงาน บัณฑิตจบใหม่ หรือพนักงานคนไทย ที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นอันดับแรกๆ โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนเพื่อสื่อสารในงานธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่ว และตอนนี้ภาษาจีน ก็มีความสำคัญเป็นที่ต้องการอย่างมากในธุรกิจจีน ส่วนภาษาญี่ปุ่นเอง บัณฑิตที่จบใหม่ที่ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้เปรียบอย่างมาก ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในและนอกประเทศ

นอกจากทักษะภาษาแล้ว องค์กรและสถานประกอบการส่วนมากต้องการคนที่มีทักษะความสามารถอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งหลักสูตรของเรามีการเสริมความรู้ทางด้านธุรกิจเข้าไป ทำให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของเราโตขึ้นในจำนวนตัวเลขผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ทั้ง 3 สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (EBC) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (JBC) และ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (CBC) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งจากในห้องเรียน นอกห้องเรียน ปูพื้นฐานทักษะภาษาให้นักศึกษาตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรก เพื่อให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจ ได้ทบทวน และได้ฝึกฝนทักษะภาษา และทักษะการเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านวิทยากรที่เป็นทั้งรุ่นพี่ทุนเพชรศรีปทุม ศิษย์เก่า นักธุรกิจ Influencer ชื่อดัง ที่มาสร้างแรงบรรดาลใจ และเสริมทักษะที่เป็น soft skills 

ทักษะภาษาจะพัฒนาได้ จนสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจากการฝึกฝน
ดังนั้น การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมจึงเน้นเรียนจริงจากผู้มีประสบการณ์จริง และได้ฝึกฝนการสื่อสารผ่านกระบวนการ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการได้เรียนกับเจ้าของภาษาจากทั้งในคณะ หน่วยงานภายนอก และจากต่างประเทศ เป็นสิ่งที่เราเตรียมให้กับนักศึกษาทุกคนของเรา

 
UploadImage

4 ภาษา มาแรง ที่เด็กไทยนิยมเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษากับคณะศิลปศาสตร์สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น แต่ในขณะเดียวกันภาษาจีนก็เป็นภาษาที่มาแรง จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยเราเป็นหลักสูตร 2+2 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 ปี และเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี เรียนจบก็ได้รับปริญญา 2 ใบ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ของนักศึกษาในการได้เรียนและฝึกฝนทักษะภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมจีน นักศึกษาได้เรียนรู้ และต่อยอดความรู้และลู่ทางที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเองและธุรกิจครอบครัวในอนาคต

ส่วนสาขาภาษาญี่ปุ่นถึงแม้จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ามาจะน้อยกว่าอีก 2 ภาษาที่กล่าวไปแล้วนั้น แต่เป็นภาษาที่นักศึกษานอกคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะดิจิทัลมีเดีย ให้ความนิยมมาก เป็นวิชาโทสุดฮิตของนักศึกษาสาย cosplay และการ์ตูน character ญี่ปุ่น เลยทีเดียว และสาขานี้ ต้องบอกว่าถ้าสามารถสื่อสารได้ดี ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท 

อีกภาษาที่กำลังมาแรงคือ ภาษาเกาหลี ที่มีกลุ่มนักเรียนที่สนใจ เป็นสายหนัง สายซีรีส์ ไอดอลเกาหลี จำนวนมาก  ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ของเราเองก็ได้จัดโครงการพิเศษระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับ Tooli Volunteer Group จาก Seoul Cyber University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาที่ 3 เป็นเหมือนโบนัส ให้นักศึกษาและเพื่อติดอาวุธทางด้านภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาที่สนใจแบบฟรีๆ แถมได้ใบ certificate อีกด้วย


ติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการเรียนข้ามศาสตร์

ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราเติมทักษะใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ในหลายมิติ อาทิเช่น ในมุมหลักสูตร ทั้ง 3 สาขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนข้ามศาสตร์ ส่วนวิชาโทนักศึกษาสามารถเรียนวิชานอกคณะจำนวน 15 หน่วยกิต โดยรายวิชาโทที่นักศึกษาเรียนนี้ เป็นกลุ่มวิชาในศาสตร์ ที่สาขาวิชาได้คัดสรรจากการสัมภาษณ์ หาข้อมูลจากสถานประกอบการ และศิษย์เก่า ว่าจำเป็นและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยกลุ่มวิชาโทนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาในศาสตร์ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาที่ 3 ของนักศึกษา กลุ่มวิชาในศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาในศาสตร์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน กลุ่มวิชาในศาสตร์การท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน ที่ทำให้มั่นใจว่าบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์เมื่อจบไปแล้วไม่ได้มีแค่ความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ แต่ยังมีความรู้ที่หลากหลายทางด้านงานธุรกิจ การบริการ และ การท่องเที่ยว ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

นอกจากนี้ คณะยังได้เพิ่มโอกาสในการได้งานทำและ Career path ให้กับนักศึกษาของเรา โดยมีรายวิชาที่เปิดโลกอาชีพให้นักศึกษาได้เห็นว่าเมื่อจบไปในสาขาวิชาที่เขาเลือกเรียนในคณะศิลปศาสตร์ของเราแล้ว โอกาสการทำงานจำเป็นอย่างไร โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน ค่าตอบแทน จะเป็นอย่างไร ผ่านการแชร์ประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่า ผู้บริหารองค์กร สถานประกอบการ Influencer ที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา


UploadImage
ที่สำคัญทางคณะศิลปศาสตร์ยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดยเตรียมหาสถานประกอบการให้ความช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาในการปฎิบัติสหกิจศึกษา ผ่าน connection ที่สาขาวิชามีกับสถานประกอบการ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะที่จำเป็น เสริม soft skills ที่สำคัญ ให้กับบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา และกระทั้งหางานให้กับบัณฑิตจบใหม่ อีกด้วย


ติอาวุธด้วยทักษะภาษา มีโอกาสทำอาชีพใหม่ๆ

นักศึกษาที่เรียนกับคณะศิลปศาสตร์ของเราหลายคนได้รับเสนองานตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จากการที่ได้แสดงความสามารถทางด้านภาษา ทักษะการทำงาน และการมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้งาน ตั้งแต่ยังปฎิบัติสหกิจศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้งานทำภายใน 1 ปี ตรงตามศาสตร์ที่ได้เรียนมาเกือบ 100% โดยตำแหน่งงานที่นักศึกษาและบัณฑิตได้รับเข้าทำงานนั้นมีหลากหลายตำแหน่ง เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะเน้นการสื่อสารทางธุรกิจนี้ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการอย่างมาก

" บัณฑิตของเราที่จบไปแล้วได้ทำงานในอาชีพและตำแหน่งที่หลากหลาย เช่น เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก flight attendant สายการบินระดับโลก ครู/อาจารย์สอนภาษา เจ้าหน้าที่สถานทูต ล่ามและนักแปล โดยที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าหลายท่านที่จบไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากในตำแหน่งและหน้าที่การงาน career path ที่ดีมากๆ อย่าง คุณปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ (แอน) ศิษย์เก่า (EBC46) ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร CEO บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมัน วางท่อจากสระบุรีไปจนถึงขอนแก่น ระยะทางรวม 342 กิโลเมตร และเซ็นสัญญากับลูกค้าหลักอย่าง บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และตอนนี้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ของเราก็ยังมีโอกาสในการทำอาชีพใหม่ๆ เช่น Blogger และ Influencer เช่น คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน (แตงโม) ตำแหน่ง Personal Assistant ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร "

UploadImage
อนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่!
ในอนาคตเราวางแผนที่จะขยายเครือข่ายกับคณะที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร และเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนแลกเปลี่ยน และฝึกงานยังต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จบจากกคณะศิลปศาสตร์ของเรามี Profile ที่ดีมีความเป็น บัณฑิต Premium ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

" สุดท้ายนี้ ขอฝากผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนที่สนใจ มีใจรักทางด้านภาษา
การสื่อสารทางธุรกิจ และกำลังมองหาหรือกำลังตัดสินใจเลือกที่เรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นที่ที่จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะเรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ 1 ทางด้านภาษาและการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนที่สถานประกอบการชั้นนำในประเทศไทยต้องการ "