จะสอนเด็กทั้งที ต้องมีของ!

UploadImage
 

จะสอนเด็กทั้งที ต้องมีของ

By... อาจารย์สุเมธ สุวรรณเนตร์

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล