เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำ สู่ความฝันในการทำงานที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

UploadImage
 

เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำ
สู่ความฝันในการทำงานที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

.... พี่แนน วารินทร์ แก้วระย้า ....

#DEKบริหารธุรกิจ
าขาธุรกิจระหว่างประเทศ