เคล็ดลับทำ P o r t f o l i o สไตล์ #DEKSOA

UploadImage
 

ใบเฟิร์น - กฤชญา นิลพันธุ์
ณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาการออกแบบภายใน 

ความสามารถพิเศษที่ใช้ยื่นทุน : Interior Design และ Drawing

ช่องทางติดตามผลงาน IG : draw_ibai

 #DEKทุนSPUตัวจริง 

 
UploadImage UploadImage


 พี่อยากแชร์  
" พี่รู้จักทุนจากงานแนะแนวโรงเรียน อยากให้น้อง ๆ ที่กำลังสมัครทุนมี ความมั่นใจ
และอย่าลืมเตรียมพร้อมในการตอบคำถามในวันสัมภาษณ์ มีความ
มั่นใจแล้วเป็นตัวเองให้มากที่สุด สู้ ๆ นะคะ "


- เ ค ล็ ด ลั บ ท ำ P o r t f o l i o -

พี่ใช้เวลาเตรียมพอร์ตถึง 3 ปีค่ะ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่ ม.4 - ม.6 สิ่งที่ควรมีในพอร์ตคือผลงานที่ตรงกับความต้องการของคณะที่จะเข้าแล้วก็เป็นผลงานที่เรามั่นใจ เป็นตัวของตัวเองค่ะ อย่าลืมเน้นตรงผลงานที่เราถนัด อย่างพี่จะเป็นผลงานวาดรูป ทั้ง Interior Design และ Drawing สุดท้ายคือให้ใส่ความตั้งใจในการเตรียมผลงานเพื่อทำพอร์ตค่ะ