2 สาวพี่น้องสายเลือดนักกีฬา นิม นิมมิตรา - นิ้ง เนมิตา DEK บริหารธุรกิจ

UploadImage
 

เมื่อเราไม่หยุดพยายาม
ความสำเร็จก็จะมาหาเราแน่นอน!

นิม นิมมิตรา - นิ้ง เนมิตา
2 สาวพี่น้อง สายเลือดนักกีฬา

#DEKบริหารธุรกิจ

สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่