นินิว คนเก่งนักบริหาร ยอด Followers 100K !!

UploadImage
 

.... นินิว สุปรียา ....

Influencer คนเก่ง Manage อย่างไร?
ให้มียอด Followers 100K 

#DEKบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาดดิจิทัล