เริ่มต้นจากความชอบ สู่นักวาดมืออาชีพ ลลิน ธิชา #DEKSDM

UploadImage
 

เริ่มต้นจาก ความชอบ
.... สู่ นักวาด มืออาชีพ ....

สร้างรายได้ตั้งแต่ยังเรียน

ลลิน ธิชา #DEKSDM