Our Student: Mathias Huysmans

UploadImage
 

Mathias Huysmans (Mat)
Major: International Airline Business
From Belgium

แมทหลงใหลมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยตั้งแต่ที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ชอบวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ชอบเข้าวัดทำบุญไหว้พระ และท่องเที่ยวตาม ธรรมชาติ ซึ่งมีความสวยงามมาก ทำให้ตัดสินใจมาเมืองไทยอีกครั้ง และคิดว่าอยาก จะอยู่นานๆ จึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อ ซึ่งตนเองอยากเรียนเกี่ยวกับด้านธุรกิจการบิน และได้รู้ว่าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน ในหลักสูตรนานาชาติด้วย

พอได้มาเรียนก็รู้สึกประทับใจทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษา เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี มีห้องจำลองการบิน อุปกรณ์เครื่องมือ ห้องเรียน สถานที่ที่ทันสมัย ที่สำคัญชอบยูนิฟอร์มมาก ดูว่า Professional ดี ด้านการเรียน มีความแตกต่างจากการเรียนที่ประเทศเบลเยียม คือที่นั่นจะเรียนอย่างเดียว ไม่มีการ ทำกิจกรรมใดๆ แต่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ไปด้วย เช่น พิธีไหว้ครู ผมได้เป็นตัวแทนถือพานในพิธีไหว้ครู และเป็นตัวแทนของคณะ ประกวดดาว-เดือน รู้สึกชอบและสนุกสนานมากๆ ที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้พร้อม กับเพื่อนๆ หลากหลายภาษา ในอนาคตคาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะทำงานที่ประเทศไทย แมทบอกว่า “ผมรักประเทศไทย"