​เปิดโลก“มังกร”สัมผัสวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาจีนกับ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ฤดูใบไม้ร่วง ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

UploadImage
 

เปิดโลก“มังกร”สัมผัสวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาจีนกับ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ฤดูใบไม้ร่วง ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษารวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ภาษาจีนและได้สัมผัสถึงวัฒนธรรม จีนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ เพราะประเทศจีนถือเป็นประเทศมหาอำ นาจของโลกที่มีการพัฒนา และเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ถือว่าเติบโตเร็วที่สุดในโลก

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เป็นตัวแทนของแต่ละคณะรวม 20 คน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ ประเทศจีน เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเปิดโลกของการ เรียนรู้ด้านภาษาและสัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชาวจีนอย่างลึกซึ้ง รวมถึงได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างแดนต่างภาษา รู้จักการ ทำ งานเป็นทีม รู้จักการวางตัว การมีไหวพริบ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สามารถจะนำ ไปต่อยอดในอนาคต หากอยากทำ ธุรกิจกับประเทศจีน จะได้มีพื้นฐานและรู้วิธีการปฏิบัติตัวในการติดต่อกับชาวจีนต่อไป