"ไม่มีอะไรยากเกินไป อยู่ที่เรารักและชอบในสิ่งที่เรียนหรือไม่" เบญ - อภิชญา DEK วิศวะ

UploadImage
 

“ไม่มีวิชาไหนยากเกินไป

อยู่ที่เรา
รักและชอบในสิ่งที่เราเรียนหรือไม่

เพราะถ้าเรารักและชอบในการเรียนคณะนี้

ก็จะ
ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเรา”
คำบอกเล่าจาก  น้องเบญ อภิชญา ทองมอญ 

นายกสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3

 


ผู้หญิงแนวหน้าที่อาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครือข่ายวิศวะ ม.ศรีปทุมให้ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจและเสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งในวันนี้ เบญ มี ความรู้สึกในใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆ ให้ฟัง


 ----------------------------------------------- 

 

UploadImage


“เหตุผลที่เรียนวิศวะเพราะว่า วิศวะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา แถมยังมีโอกาสได้ร่วมงานหรือทำงานในต่างประเทศ”

----------------------

“วิศวฯ ม.ศรีปทุม แตกต่างจากที่อื่น เพราะที่นี่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนในคณะนี้ได้ทดลองและลงมือทำจริง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวที่ซ่อนอยู่”

----------------------โมสรคณะวิศวฯ คืออะไร จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?

สโมสรคณะวิศวฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะและคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและ กิจกรรมนันทนาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม


-----------------------------------------------


ครงการที่กำลังผลักดันภายใต้สโมสรคณะวิศวฯ ที่น่าสนใจ 
เล่าให้ เพื่อนๆ ฟังหน่อยมีโครงการอะไรบ้าง !


โดยปกติแล้วคณะวิศวฯ ของเราจะจัดโครงการค่ายผู้นำในทุกๆปี จะมีการพาทีมสโมสรคณะ ออกไปทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นการทำจิตอาสาที่น่าสนใจและเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้ เพื่อเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เช่นการเข้าสังคม การเป็นผู้นำ การเป็นผู้เสียสละและทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกเหนือจากในสายวิชาชีพที่เรียนค่ะ

-----------------------------------------------


UploadImage

ผนโครงการในอนาคตที่ อยากให้เกิดขึ้นใน คณะวิศวฯ คือ ?

แผนโครงการในอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้นในคณะวิศวฯ ก็คงจะเป็นพัฒนาและต่อยอด การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและผลิตบุคคลากรทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการในตลาดอนาคต มีการเชื่อมโยงเอาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการรักษาวัฒนธรรมการส่งต่อสิ่งดีๆ ระหว่างรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง รักษาบรรยากาศความ่เป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้ได้อย่างเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไป ผ่านบทบาทของสโมสรคณะวิศวฯ ค่ะ

-----------------------------------------------

เรียนที่ได้ จากหน้าที่ตรงนี้มีอะไรบ้าง ?

รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนในทีมสโมสรคณะวิศวะและทีมสโมสรคณะอื่นๆ การที่ได้ทำงานตรงนี้ทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีมและได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้คนเยอะๆ จนทำให้ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ที่สามารถเอาไว้ใช้เป็นบทเรียนในอนาคตได้ดีมากๆ เลยค่ะ