นิเทศฯ ม.ศรีปทุม คว้าแชมป์หนังสั้นโฆษณา closeup ยิ่งใกล้ยิ่งมั่นใจ

UploadImage
 

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ โฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมพลังเฮ สุดเสียง คว้าแชมป์ประกวดคลิบวิดีโอ หนัง สั้นโฆษณา Close up ยิ่งใกล้ยิ่งมั่นใจ รับเงิน รางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและ ได้โอกาสในการศึกษาดูงานการผลิตหนังโฆษณา กับทีม Production House มืออาชีพชื่อดังจัดโดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอโซบาร์(ประเทศไทย) โดยการประกวดคลิปวิดีโอ หนังสั้นโฆษณาครั้งนี้มีนักวิชาชีพที่มีชื่อเสียงใน วงการโฆษณา มาเป็นวิทยากรแนะนำเทคนิค แนวคิด ประสบการณ์และมุมมองต่างๆในการผลิตออนไลน์ วิดีโอ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไป ประยุกต์ปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป