นักศึกษาปี 4 ฝึกสหกิจที่ (Wall Street English)

UploadImage
 

"นักศึกษาปี 4 สหกิจวิชา IBM499"
 (Wall Street English)
น้อง Pinky น.ส. Shew Yee Oo วิชาสหกิจวิชา IBM499 ที่ Wall Street English
พี่เลี้ยงชื่นชมน้องมาก ได้มีการชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงานให้นักศึกษาได้ทราบก่อนได้น้อง Pinky เข้าร่วมฝึกสหกิจ พี่ส้มมีงาน backlog ค่อนข้างมาก พอได้น้องมาก็เลย assign งานตรงนี้ให้ได้ทำ ผลปรากฎว่า น้องทำได้ดีมาก รวดเร็วและเรียบร้อย ไม่ต้องตามแก้งาน ทำให้การทำงานออกมาดีและนักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารหลายคนยิ้มไปตามๆกัน  (คุณส้ม ผกาวัลย์ ทาระคำ: Customer Service Manager)

UploadImage

UploadImage