เทคนิคการเป็นอาจารย์ยุคใหม่กับ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์

UploadImage
 

UploadImage

เทคนิคการเป็นอาจารย์ยุคใหม่กับ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 
“อาชีพครู ต้องเป็นผู้เสียสละ และต้องทันสมัย เพื่อให้เข้ากับวิทยาการต่างๆ ที่เข้ามา อย่าไปคิดว่าอายุเป็นตัวตัดสินว่าเราทำไม่ได้” ผศ.ดร. วราภรณ์ กล่าว


คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา หรือ แม่ติ๋ม ของเหล่านักศึกษาพูดถึงคำจำกัดความการทำงานอาชีพครูมาตลอด 30 กว่าปี ที่สำคัญท่านทำงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมานาน ด้วยความใจดี ความเมตตากรุณาที่ทำให้นักศึกษา เพื่อนอาจารย์ และบุคคลากร สัมผัสและรับรู้ได้ว่า “แม่ติ๋มเปรียบเสมือนญาติที่อีกคนหนึ่งนั่นเอง

UploadImage

เทคนิคการรับมือนักศึกษารุ่นใหม่ๆ และการสอนปัจจุบันเป็นอย่างไร
เราจะต้องทำความเข้าใจนักศึกษาในแต่ละรุ่นก่อน เมื่อมีนักศึกษาตั้งใจจะเข้ามาเรียนกับเราแล้ว เราก็ต้องดูแลเขาให้ดี การดูแลเอาใจใส่เป็นเรื่องสำคัญมาก ส่วนวิธีการสอนนั้นก็ต้องใช้เทคนิคส่วนตัวที่แต่ละคนมีต่างกันไป การสอนของอาจารย์ติ๋มเองจะใช้การพรีเซนต์หน้าห้องเป็นตัวช่วยในเรื่องการฝึกเรื่องการพูดของนักศึกษา ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจ มีคำถาม เราจะคอยอธิบายและสรุปให้ฟังทีหลัง จะไม่ใช่วิธีเข้าห้องมาแลคเชอร์ ทั้ง 45 นาทีUploadImage
 

อาจารย์แบบไหน ที่จะเหมาะกับยุคสมัยนี้
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไวมาก ตัวอาจาจารย์ติ๋มเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับนักศึกษา และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อาจารย์ติ๋มต้องมีการเตรียมตัวพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุคสมัย อย่าหยุดเรียนรู้ คนเราไม่ได้เก่งทุกอย่าง ต้องกล้าที่จะถาม ไม่ต้องอาย โดยเฉพาะด้านไอที นอกจากโปรแกรมพื้นฐานปกติ ก็ต้องเรียนรู้เรื่อง E-leaning  ต้องหัดเรียนรู้เองด้วย ถ้าไปใช้คนอื่นหรือให้คนอื่นทำให้ เราก็จะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย เราต้องรู้และทำเป็น แรกๆ ทำไม่ได้ ก็ต้องหาคนมาสอน เราไม่เข้าใจ ก็ต้องถาม อย่าปล่อยเลยตามเลย อายุเรามากขึ้นแต่เราจะไม่เก่าไปตามอายุ อย่าไปปิดกั้นตัวเอง เปิดใจให้กว้าง 
 
ประเด็นที่อาจารย์ต้องปรับเป็นโค้ช คิดอย่างไร
ครูจะต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนโค้ชคอยให้คำแนะนำ เปิดใจ และปรับตัวให้เข้ากับเด็กยุคใหม่ นักศึกษาจะได้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะถามเมื่อสงสัย และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้
UploadImage
 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์กับบทบาทหน้าที่ของคณบดี
อาชีพอาจารย์ นอกจากจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาแล้ว ต้องเป็นผู้เสียสละมากด้วย นักศึกษาแต่ละรุ่นเข้ามาเรียน พวกเขาก็หวังจะให้เหล่าอาจารย์นั้นส่งพวกเขาถึงฝั่ง ยากกว่าสอนหนังสือก็คือการประคับประคองให้พวกเขาถึงฝั่งฝัน  ส่วนในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีไปไวมาก อาจารย์จะต้องทันสมัย เพื่อให้เข้ากับวิทยาการต่างๆ ที่เข้ามา อย่าไปคิดว่าอายุเป็นตัวตัดสินว่าเราทำไม่ได้
ส่วนคณบดี ต้องรับหน้าที่ที่ค่อนข้างยากกว่าการสอนหนังสือ ต้องรับทั้งผิดและชอบ อาจารย์จะพูดกับที่ประชุมเสมอว่า “งานต่างๆ เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่จากคณบดีคนเดียว มันต้องจากความร่วมมือของท่านอาจารย์และบุคลากรท่านอื่นๆ ด้วย” อาจารย์ติ๋มเองจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมมาก เขาทำดีก็ต้องยกย่อง ชื่นชม เมื่อผู้บริหารชื่นชมทีมเราก็ต้องเอามาบอกต่อ เป็นการให้กำลังใจเล็กๆ สำหรับคนทำงาน ส่วนเรื่องของการตำหนิ เราต้องให้เกียรติเขา ไม่ตำหนิต่อหน้าคนอื่น ผิดก็เชิญมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ มานั่งคุยถึงวิธีแก้ไข ร่วมกัน ส่วนการดูแลอาจารย์ชาวต่างชาติ ต้องเต็มใจและพร้อมจะช่วยเหลือเขา เวลามีปัญหาอะไร ต้องรีบช่วยเขาแก้ไข และต้องค่อยสนับสนุนเขาตลอด

UploadImage

จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ศรีปทุมเปลี่ยนไปอย่างไร
เปลี่ยนไปเยอะมาก ศรีปทุมมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสภาพแวดล้อม บุคลากร  แม้กระทั่งหลักสูตร มีการสนับสนุน พลักดันอาจารย์ด้านผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย ทำให้ตอนนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐาน และพัฒนาความสามารถตัวเองอีกด้วย
สภาพต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศรีปทุมไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะตามยุคสมัยแค่ไหน แต่สิ่งที่อาจารย์ติ๋มเห็นมาตลอดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การดูแลเอาใจใส่ของท่านอธิการบดี คณบดี และอาจารย์ของทุกๆ คณะ ที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา อาจารย์ติ๋มเชื่อว่าลูกๆ เมล็ดพันธ์ของศรีปทุมได้รับความรู้สึกและการดูแลนี้ อย่างดีแน่นอน