“ เปลี่ยนประสบการณ์มาเป็นความรู้ ” อ.วรกัญญา สิริพิเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

UploadImage
 

อ.วรกัญญา สิริพิเดช เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
การศึกษา   ป.ตรี อัษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
               ป.โท พานิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

UploadImage

ความถนัดในตัวเอง
มีความถนัดด้าน Service Marketing เพราะเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อน และได้มีธุรกิจส่วนตัว ทำให้มีความถนัดด้านงานบริการ เช่น ออกแบบดีไซน์ กระบวนการบริการ หรือ การทำการตลาดในธุรกิจ และด้วยความคิดที่อยากนำสิ่งที่เราถนัดมาให้ความรู้แก่นักศึกษา จึงเกิดความคิดในการเป็นอาจารย์ เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้เรียนมา นำมาบอกต่อน้องๆนักศึกษา 

UploadImage

ให้บอกถึงความเป็นตัวเอง
ถ้ามองในมุมของนักศึกษา นักศึกษาจะบอกว่าเป็นคนไม่ดุ แต่มีความเคร่งคัดในกฎระเบียบมากกว่า แต่ถ้าให้พูดถึงตัวเองคงต้องว่า เราเป็นคนที่มีกฎระเบียบมาก ก็จะมีการตกลงกับนักศึกษาไว้ก่อน และเมื่อตกลงแล้วก็ต้องทำตามได้

UploadImage

ความประทับในศรีปทุม
มีความประทับใจในส่วนงานสายสนับสนุนต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆลุล่วงไปด้วยดีและประสบความสำเร็จ เพราะเราคิดว่า ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคนๆเดียว ต้องมีความร่วมมือกันกับหลายๆฝ่าย ซึ่งฝ่ายสนับสนุนที่นี่ ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะฝ่ายวิชาการ อาคารสถานที่ แม่บ้าน ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเบื้องหลังงานคงไม่สำเร็จได้

UploadImage

อยากบอกอะไรถึงน้องๆที่สนใจในสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เป็นสาขาและคณะที่เมื่อจบไปแล้วสามารถเลือกที่จะเป็นได้อย่างหลากหลาย และทำงานได้หลายอย่าง เช่นธุรกิจส่วนตัว ยกตัวอย่าง ในการตลาดปัจจุบัน เริ่มมีการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ทำให้มีความเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับนักการตลาดในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งด้าน Service งานบริการ เพราะธุรกิจบริการในประเทศไทยปัจจุบันมีส่วนแบ่งเยอะมาก และยังเป็นรายได้หลักของประเทศ ฉะนั้นเมื่อเรียนทางด้านนี้มาก็จะมีโอกาสทำงานในธุรกิจลุล่วง 


UploadImage