ออกกำลัง"กาย" แล้ว อย่าลืมมาออกกำลัง "ใจ" ด้วยกัน กับ “อ.แตงกวา นักจิตวิทยาคลินิก”

UploadImage
 

อ.ปทิตตา ภาสกานนท์
 
ชื่อเล่น
แตงกวา
 
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เอกจิตวิทยาคลินิก
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกจิตวิทยาชุมชน
 
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ
 
นิสัยส่วนตัว
เป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ
 
เกิด 2 มกราคม 2533

งานอดิเรก
ชอบดูหนังอยู่ที่บ้าน  ชอบไปพักผ่อนกับครอบครัวที่หัวหิน
 
คติประจำใจ
ทำทุกวันให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้าย

UploadImage
 
ทำไมถึงมาทำงานที่ SPU
ก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ รพ.พญาไท1 ค่ะ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยคนไข้ทางจิตเวช โดยการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาว่าคนไข้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอะไรทางด้านจิตเวช คอยให้คำปรึกษากับคนไข้ และครอบครัวของคนไข้ ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม ในขณะที่ทำงานที่ รพ.พญาไท1 ก็ได้เรียนต่อปริญญาโททางด้าน จิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พอเรียนจบก็มีความตั้งใจที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะอยากนำความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาชุมชน มาประยุกต์ใช้ให้กับนักศึกษา ทั้งทางด้านการสอนและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
อีกทั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็มีความน่าสนใจในด้านต่างๆทั้งทางด้านวิชาการ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ มีความทันสมัย จึงเลือกมาทำงานที่นี่ค่ะ
 
 
UploadImage
 

การให้คำแนะนำที่รู้สึกประทับใจ
จริงๆแล้วเรามีความประทับใจในทุกๆครั้ง ที่ได้ให้คำปรึกษานักศึกษา เพราะนักศึกษาที่เข้ามาหา มาขอคำปรึกษา เขาแบกความทุกข์เอาไว้ ทำให้ไม่สบายใจ วิตกกังวล เครียด และยิ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องเรียน เมื่อเขาได้เล่าเรื่องราวปัญหาออกมาจนหมด เราก็จะช่วยกันหาทางออก ให้คำแนะนำ และให้นักศึกษาได้เป็นคนที่เลือกทางออกของปัญหา หรือการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
ในบาง case นักศึกษามีลักษณะอาการที่ค่อนข้างเครียดมากๆ เราก็จะประเมินก่อน จากนั้นจึงให้ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของโรคทางจิตเวช รวมทั้งบุคลิกภาพการแสดงออก และปัญหาที่แท้จริง ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ ความรู้สึกของเขาก็จะดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ
 

UploadImage


ปัญหาที่นักศึกษาชอบมาปรึกษาเป็นประจำ
ส่วนใหญ่เรื่องที่นักศึกษามักจะไม่สบายใจก็จะเป็น เรื่องการเรียน เรื่องความรัก และความไม่เข้าใจกันกับเพื่อนๆ ค่ะ

ความรู้สึกต่อ SPU
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นครอบครัว อบอุ่น ทั้งเพื่อนร่วมงานและนักศึกษา เหมือนเราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ที่พร้อมให้คำแนะนำ พร้อมสอน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกๆเรื่องค่ะ นักศึกษาก็สามารถพูดคุย หรือ ขอคำปรึกษากับอาจารย์ได้ทุกๆเรื่องเช่นกันค่ะUploadImage

UploadImage