“เปลี่ยนปัญหา เป็นทางออก” อ.วิกานดา ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ

UploadImage
 

อ.วิกานดา เจียมสุข
 
ชื่อเล่น
อ.วิ
 
การศึกษา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ
 
นิสัยส่วนตัว
เชื่อมั่นในตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ อัธยาศัยดี ร่าเริง ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ
 
ศูนย์สุขภาวะ คือ
ศูนย์สุขภาวะ ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกๆเรื่องค่ะ ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน ความรัก ความเครียด การปรับตัวในสังคม การดำรงชีวิต เรื่องเพศ และอื่นๆ พูดง่ายๆก็คือเราจะคอยให้คำปรึกษานักศึกษาเวลาที่รู้สึกมีปัญหาและไม่สบายใจ เราจะช่วยให้เขามองอะไรที่หลากหลายขึ้น มองในมุมที่ต่างกันออกไป ช่วยให้กำลังใจค่ะ
 
UploadImage
 

ศูนย์สุขภาวะ คาดหวังให้นักศึกษาเป็นอย่างไร
เราหวังว่านักศึกษาจะมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี อยากให้มีทั้งIQ และ EQ สูง มีอารมณ์ที่ดี อีกทั้งยังสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้อย่างมีความสุข และมีอนาคตที่ดี เข้มแข็ง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ เวลานักศึกษาไม่สบายใจอยากให้นึกถึงศูนย์สุขภาวะ ลองเข้ามาพูดคุย มานั่งเล่น พักผ่อนได้ค่ะ
 
การให้คำปรึกษาที่รู้สึกประทับใจ
ประทับใจทุกๆครั้งที่ให้คำปรึกษาค่ะ แต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็เคยมีนักศึกษาคนหนึ่งมาปรึกษา เขามีชีวิตที่เรารู้สึกว่าน่าสงสาร เนื่องจากเขาไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นใคร โดยคนที่เลี้ยงดูเขามาเป็นพระ ทำให้เขามีคำถามที่สงสัยว่าตัวเขาจะอยู่เพื่ออะไร และเราก็ได้ให้คำแนะนำเขาไปจนเขาเข้าใจอะไรมากขึ้น ซึ่งตัวเขาเองมีความมานะพยายาม ตั้งใจเรียนจนจบการศึกษา ตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตครอบครัวที่ดีค่ะ

 
 UploadImage
 
 
เรื่องที่นักศึกษารู้สึกไม่สบายใจมากที่สุด
เรื่อง ความรัก ค่ะ เนื่องจากความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ก็จะมีเรื่องของการปรับตัวเข้าหากัน ปัญหาของแต่ละคู่ก็จะแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละช่วงวัยก็จะมีปัญหาที่ต่างกันไปค่ะ

เวลาว่าง / งานอดิเรก
ชอบไปเที่ยว พักผ่อน อยู่กับธรรมชาติ ถ้าไปบ่อยๆก็จะไปที่จังหวัดนครนายกค่ะ
 
มุมมองต่อ SPU
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการบริหารงานที่เป็นระบบ และมีโครงการ กิจกรรมต่างๆที่ทำเพื่อนักศึกษา สร้างประโยชน์ให้นักศึกษามากมาย ทั้งเรื่องเพศ เรื่องความรุนแรง ให้รู้เท่าทันเรื่องต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีUploadImage

UploadImage