กระบอกเสียง “น้องมีร่า” เพื่อน4ขา ร้องให้ช่วย

UploadImage
 

แนะนำตัว
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวปฎิวรัลฎา  ยินดี

ชื่อเล่น : มีร่า
อายุ : 18 ปี   วันเกิด  1 ตุลาคม 2541
จบมาจากโรงเรียน : บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4
คติประจำใจ :  ท้อได้แต่ห้ามถอย

UploadImage

เรียนคณะ : วิศวะกรรมศาสตร์ / สาขา : ยานยนต์
เพราะอะไรถึงเลือกมาเรียนคณะนี้ :
 เพราะที่นี้มีสาขาที่ต้องการเรียน และการเรียนการสอนก็เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งได้ยินถึงการที่อาจารย์สนับสนุนถึงการทำผลงานต่างๆ

UploadImage

อยากฝากบอกอะไรน้องๆที่อยากมาเรียนที่นี่
 ถ้าน้องๆมีความตั้งใจหรือชอบทีจะเรียนในสาขายานยนต์นี้  ก็อยากจะให้มาเรียนกันมันมีอะไรมากกว่าคำว่าเรียนหนังสือเราจะได้เจออะไรหลายๆอย่างที่อาจจะไม่เคยได้เจอมาก่อน แต่เราก็อย่าลืมจุดมุ่งหมายของเราว่าเรามาที่นี้เพราะอะไร เราทำกิจกรรม  มาหาเพื่อนใหม่ไปเที่ยวด้วยกันไปทำอะไรด้วยกัน  แต่สิ่งที่เราห้ามทิ้งเลยคือการเรียน

UploadImage

รู้จักจิตอาสาและเข้ามาทำได้อย่างไร

รู้จักจากการประชาสัมพันธ์จากการเรียนการสอน ได้เข้ามาทำจากการแนะนำของเพื่อนที่เชิญชวนกันทำจิตอาสา โดยจิตอาสาที่ผมเลือก ผมเลือกมาจากการที่ผมเป็นคนรักสัตว์ จึงทำกิจกรรมรณรงค์ลดความรุนแรงต่อสัตว์ โดยได้ทำการปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วจึงลงความคิกเห็นว่าน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีให้เห็นในปัจจุบันตามข่าวเสมอโดยเพื่อนๆในกลุ่มต่างให้ความร่วมมือกันดี  ไม่มีใครเกี่ยงงานกัน บางคนเมื่อทำหน้าของตัวเองเสร็จ ก็มาช่วยเพื่อนในงานบางอย่างที่ยังไม่เสร็จ

UploadImage

UploadImage

 

ปัญหาระหว่างทำจิตอาสา

ก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อย เช่น จะไม่เข้าใจกันบ้างในระหว่างการดำเนินงานแต่เราก็ใช้วิธีคุยกันภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน โดยสิ่งที่เราได้ทำ เราได้เป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกเสียงหนึ่งให้มีการลดการทารุณสัตว์  ไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมโลกของเรา และยังได้รู้ว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังรักสัตว์เหล่านี้อยู่ผมก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมทำจิตอาสาเพราะ การทำจิตอาสาจะช่วยเหลือสังคมไทยให้มีความมั่นคงและการทำจิตอาสาร่วมกันจะทำให้เกิดความสามัคคีมากขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้น บางคนอาจไม่สนใจในสัตว์เหล่านี้ก็ได้ ลองมองให้มากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเรายังสามารถทำไรได้อีกเยอะ

UploadImage

UploadImage