โค้ช วิศวกรหนุ่ม "จากหุ่นยนต์ช่วยเดิน สู่ระบบจัดยาอัตโนมัติ"

UploadImage
 

ชื่อ –สกุล  
เศรษฐวิโชค  นิลนวรัตน์
 
ชื่อเล่น
โค้ช
 
คณะ /สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.ศรีปทุม
 
อายุ / วันเกิด   
1 มิถุนายน 2531
 
จบการศึกษา 
โรงเรียน เทพศิรินทร์ ระดับ มัธยมต้น
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค  ระดับ ปวช.
 
อธิบายความเป็นตัวเอง
-เป็นคนใจร้อน ชอบแสดงความคิดเห็น มองโลกในแง่ร้ายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาที่มักจะเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวUploadImage

ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง / บริษัท
-ปัจจุบันทำงานเป็น วิศวกรเมคคาทรอนิกส์  อยู่บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ครับ
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
-ออกแบบ และพัฒนา ระบบจัดยาอัตโนมัติ ครับ
 
ได้นำความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปใช้กับการทำงานอย่างไรบ้าง
-ได้นำความรู้จากการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฎิบัติควบคู่กับทฤษฏี  มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำงานและ การแก้ปัญหาในการทำงานในชีวิตจริงครับ


UploadImage

UploadImage

ผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจ
-หุ่นยนต์ช่วยเดิน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง ครับ เป็นงานวิจัยที่ร่วมทำกับเพื่อนๆและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ซึ่งผลงงานชิ้นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมศึกษาต่อในศาสตร์วิศวกรรมทางการแพทย์และทำให้มีความชำนาญเฉพาะทางมากขึ้น สร้างให้เรามีจุดเด่นในการทำงานที่แตกต่างจากคนอื่นๆ
 
งานอดิเรก / กิจกรรมยามว่าง
-ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อก้าวตามโลกให้ทัน และเล่นเกมส์บ้างครับ 


UploadImage


ได้อะไรจากการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ม.ศรีปทุม
-หลักสูตรของ วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จะเน้นการปฎิบัติควบคู่กับทฤษฎี เพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบคือเมื่อเราเรียนจบไปแล้วทำให้เรามีทักษะ และสามารถที่จะประยุกต์เอาความรู้ที่มีมาใช้ปฎิบัติงานได้จริงเลยครับ
และสำหรับน้องๆที่มีความสนใจในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ ตอนนี้ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านนี้สูงมาก เพราะฉะนั้นหากเราได้เรียนก่อน จะสร้างความได้เปรียบในอนาคตอย่างแน่นอนครับUploadImage


อยากฝากบอกอะไรรุ่นน้องๆที่เรียนคณะวิศวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-อยากให้น้องๆขยันเรียนครับ รีบเรียนให้จบ ทำงานเลี้ยงตนเองให้ได้จะได้ดูแลพ่อแม่เราได้ครับ โดยการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับ ของจริงคือการทำงานหลังเรียนจบแล้วเราต้องพัฒนาตนเองอย่าหยุดอยู่กับที่ และอย่าลืมสร้างจุดเด่นของตัวเองให้ชัดเจนครับ เวลาสมัครงานและทำงานจริงจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆUploadImage