"เด็กที่ผมสอนทุกคนต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง" ดร.วนายุทธ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

UploadImage
 

ชื่อ –สกุล
ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน
 
ชื่อเล่น
ยุทธ์
 
ตำแหน่ง / คณะ
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์
(หลักสูตรระบบหุ่นยนต์ และการควบคุมอัตโนมัติ)

https://www.spu.ac.th/fac/engineer/
 
การศึกษา
ปริญญาตรี: B.Eng (Electrical Engineering) Sripatum University
ปริญญาโท: M.Eng (Mechatronics) Asian Institute of Technology
ปริญญาเอก: Ph.D in Engineering (Intelligent Interaction Technology) University of Tsukuba, JAPAN

ผลงาน
-หุ่นยนต์ช่วยเดิน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง    https://www.matichon.co.th/news/647773
-อากาศยานไร้คนขับ ทางการเกษตร    
-โครงการ STEM โรงเรียนบางบัว Smart farm    https://www.spu.ac.th/activities/13412
-กิจกรรม Workshop หุ่นยนต์ รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว Line Tracking Robot    https://www.spu.ac.th/activities/13643UploadImage

UploadImage

อธิบายความเป็นตัวเอง
สนใจในสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นที่สนใจ และอยากเรียนรู้ และสามารถสร้างนักศึกษาให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นเจ้าของกิจการได้
 

ความเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญทางด้าน Robotics เกี่ยวกับ  autonomous robot และ intelligent systems พูดง่ายๆ คือการนำเอาเซ็นเซอร์หลายๆ อย่างมารวมกันแล้วก็นำข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่ได้มาประมวลผลในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเราก็ต้องคิดว่าจะให้มันทำงานอะไร ให้ตัดสินใจอะไร เช่น เครื่องสแกนใบหน้า 

 
นิยาม คำว่า “เมคคาทรอนิกส์”
เมคคาทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก ได้แก่ เครื่องกล วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบควบคุม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง3องค์ประกอบดังกล่าวนั้นสามารถสร้างระบบอัตโนมัติและสร้างหุ่นยนต์ได้ อย่างเช่น Robot arm ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ซึ่งตัว Robot arm ก็จะเชื่อมชิ้นส่วนรถยนต์โดยอัตโนมัติ ร่วมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติ 


UploadImage

ต้องเรียนจบสาขาอะไรถึงจะสามารถเรียนวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ได้
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเราเปิดกว้างทางการศึกษาครับ ไม่ว่าน้องๆ จะเรียนจบด้านไหนมาก็สามารถเรียนวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ระบบหุ่นยนต์ และการควบคุมอัตโนมัติ) ได้ ขอแค่มีความสนใจในด้านนี้ น้องๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับ
 
จบสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ระบบหุ่นยนต์ และการควบคุมอัตโนมัติ) ทำงานอะไร
ในภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมด system integrator เนื่องจากนักศึกษาที่จบสาขานี้จะมีความรู้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และรู้วิธีแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ส่วนเงินเดือนเริ่มต้นของตำแหน่งนี้ ถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็ประมาณ 3หมื่น แต่ถ้ามีประสบการณ์ก็ 5หมื่นขึ้นไป อีกทั้งในอนาคตค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้วที่สูงขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆจะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นทำให้การเติบโตของงานด้านนี้ก็จะเพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการก็จะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลและควบคุมระบบอัตโนมัติเหล่านี้ได้


เวลาว่างที่มหาลัยศรีปทุม
หาแรงบันดาลใจเพื่่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 
 
งานอดิเรก / กิจกรรมยามว่าง
-วิเคราะห์เทรนด์นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จะตอบโจทย์อนาคต
-ปั่นจักรยาน ท่อง เที่ยว
 
 
วิชาที่ชอบสอน
วิชาวิทยาการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
วิชาระบบหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 
 
กีฬาที่ชอบ
Snowboard

 
คติประจำใจ
-Never Give Up


UploadImage

UploadImage


ความคาดหวังต่อลูกศิษย์ที่เรียน
เด็กที่ผมสอนทุกคนจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง รวมถึงประกอบกิจการธุรกิจ  เพราะเราเรียนรู้วิทยาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งลูกศิษย์ผมหลายๆคนก็ได้ตั้งบริษัท และเป็นเจ้าของกิจการเอง เช่น ทำพวกระบบออโตเมชั่น โรงงาน อย่างไลน์การผลิตของอุตสาหกรรมใหญ่ๆ
 
อยากฝากบอกอะไรน้องๆ ที่อยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ถ้าน้องๆสนใจ และมีความตั้งใจในด้านนี้ “คุณสามารถสร้างรายได้จากนวัตกรรมของคุณได้”
UploadImage


UploadImage