ผอ.รัตน์ จากศิษย์เก่าก้าวสู่ ผอ.ทุน

UploadImage
 

อยากได้ทุนต้องทำอย่างไร? มาทำความรู้จักขอคำปรึกษาและยื่นขอทุนได้ที่อาคาร 10 ชั้น 6 สำนักงานทุนการศึกษากันคะ


UploadImage


ชื่อ – นามสกุล    นางสาว รัตนติญา ฤทธิโชติ
ชื่อเล่น   พี่รัตน์
จบมาจาก          มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/66/
ปัจจุบันทำงาน    ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา https://www.spu.ac.th/department/scholarships/
 
เพราะอะไรถึงมาเรียนที่นี้
เมื่อสมัยเรียนจบจากมัธยมปลาย ในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ชื่นชอบอยู่ในใจของพี่คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีความมุ่งมั่นมาศึกษาต่อที่นี้ เมื่อเข้ามาเรียนแล้วยิ่งชื่นชอบและประทับใจในการเรียนการสอนของคณาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอันมาก แล้วเราก็กลายเป็นเด็กกิจกรรมในคณะ จึงทำให้เกิดความสนิทสนมกับอาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ และมีเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันต่างช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อกันทุกคนคะ    
 

UploadImage


มหาวิทยาลัยนี้ให้โอกาสอะไรบ้าง
หลังจากเรียนจบป.ตรี แล้วได้ไปทำงานที่ธนาคารกรุงไทย เนื่องจากงานที่ได้ดูแลรับผิดชอบนั้นเกี่ยวกับด้านนักศึกษากู้ยืม(กยศ.) จึงทำให้เราได้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ และทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เรารู้จักและเคยเป็นศิษย์เก่าท่านได้ชักชวนให้มาช่วยดูแลงานทุนการศึกษาและงานกองทุนเงินเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนี้ จึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นศักยภาพในตัวเราจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานให้กับมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ปี 2542 – 2560 (ปัจจุบัน) เป็นเวลา 18 ปี ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ทำงานและผูกพันกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้คะ

สิ่งที่ประทับใจในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
สิ่งที่ประทับใจในมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นก็คือ ชอบนโยบายของทางมหาวิทยาลัยมากๆ เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยจะหยุดพัฒนาเพื่อให้เกิดความทันสมัย ซึ่งจะนำแนวคิดและอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัยมาให้บุคลากร นักศึกษาได้สัมผัสของจริงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัยนั้นต่างก็มีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกัน มันอบอุ่นเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเพราะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยคะ


UploadImage 


เหตุใดมหาวิทยาลัยถึงให้ทุนแก่นักศึกษา
ในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีนั้น ด้วยที่ว่าทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรา ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมและความสามารถพิเศษส่วนบุคคล จึงได้จัดสรรทุนหลากหลายประเภท อย่างเช่น ทุน ดร.สุข-ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ทุนกีฬา ทุนศิลปวัฒนธรรม ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรม ทุนสำหรับบุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เป็นต้น
 
มีเกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้าง
ด้านเกณฑ์การให้ทุนนั้น ซึ่งแต่ละทุนก็จะมีรายละเอียดหลักฐานในการยื่นขอทุนแตกต่างกันไป น้องๆสามารถมาขอคำปรึกษาได้ที่ห้องสำนักงานทุนการศึกษา ชั้น 6 อาคาร 10 นะคะ แต่จะขอยกตัวอย่างเช่น ด้านทุนสำหรับบุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนั้น คือผู้ที่จะขอทุนนี้อันดับแรกเลยจะต้องมีหลักฐานเป็นผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  / ระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหรือญาติที่มีนามสกุลเดียวกันและเอกสารรับรองการเป็นศิษย์เก่า คือ วุฒิการศึกษาและต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของเงื่อนไขนั้นนักศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ของทุกภาคเรียนและมีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราคะ


UploadImage 


มุมมองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร
มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นตั้งมา 47 ปีแล้ว ซึ่งตัวเราเองในฐานะศิษย์เก่าตั้งแต่เข้ามาเรียนจนจบและทำงาน ณ สถาบันแห่งนี้ มันเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจและผูกพันกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 เพราะเมื่อสัมผัสกับทุกคนแล้วล้วนเป็นเหมือนครอบครัวที่ใหญ่ ต่างพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกันทุกฝ่าย นักศึกษาน่ารักมีความนอบน้อม บุคลากรและอาจารย์เก่งทุกคน ซึ่งมหาวิทยาลัยเราไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาสิ่งใหม่ๆเลยคะ (อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไปแล้ว) และทุกคนก็พร้อมช่วยกันทำงานด้วยความเต็มใจที่จะก้าวเดินไปหาสิ่งใหม่ๆด้วยกันคะ โดยทางมหาวิทยาลัยก็ให้โอกาสแก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาทุกคน เปรียบดั่งคำกล่าวของท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ทางมหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาหลากหลายทุนเป็นอันมาก ซึ่งเรื่องนี้ชอบมากและน่าทึ่งมากจริงๆคะ กล้าพูดได้เลยคะ “ว่าไม่มีที่ไหนเหมือนศรีปทุมแน่นอนคะ”


UploadImage 


ฝากบอกอะไรกับน้องๆ ที่อยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฝากถึงน้องๆ นักเรียนที่กำลังจะจบ ม. 6 หากน้องๆ กำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพความทันสมัยในอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นึกถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเราสามารถมอบโอกาสด้านทุนสนับสนุนการศึกษาให้อีกจำนวนมากตามความสามารถของน้องๆ มาขอคำปรึกษาและรายละเอียดได้ที่ห้องสำนักงานทุนการศึกษา ชั้น 6 อาคาร 10 นะคะ พี่ๆรอต้อนรับน้องๆทุกคนคะ
 
คติประจำใจ       “จะไม่ย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไข แต่จะใช้เวลาที่เหลือเดินต่อไปเพื่อปรับปรุง”

copyright : Keagai