เพราะโครงการดีๆอย่างสหกิจศึกษา พลอยจึงได้เดินตามความฝัน

UploadImage
 

ชื่อ : น.ส.อภิสรา ศรีประสิทธิ์
ชื่อเล่น : พลอย
อายุ : 22 ปี วันเกิด : 30 กรกฎาคม 2538
จบมาจากโรงเรียน : โรงเรียนสิงห์สมุทร
การศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
เรียนคณะ : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริหาร สาขาวิชาธุรกิจการบิน
คติประจำใจ : ความสำเร็จไม่ได้ตกมาจากฟ้า แต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทนรอ

UploadImage

UploadImage

เวลาว่างที่มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่พลอยจะเข้าไปใช้บริการที่ห้องสมุด อ่านหนังสือ พูดคุยกับเพื่อนๆค่ะ
ทำไมถึงมาเรียนที่นี่/คณะนี้
โดยส่วนตัวเป็นที่ชอบในด้านการบริการ รักการท่องเที่ยวก็เลยอยากจะเรียนในสิ่งที่ชอบ คณะนี้จึงเป็นคณะที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะโดยอยากจะทำงานในที่เกี่ยวข้องการด้านธุรกิจการบิน หรืองานด้านการบริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ค่ะ


UploadImage

รู้จักโครงการสหกิจศึกษาได้อย่างไร
ที่หนูได้เข้ามาอยู่ในโครงการสหกิจเพราะเป็นวิชาบังคับของสาขาธุรกิจการบินค่ะ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาทั้งหมดในการปฏิบัติงานจริงค่ะโดยที่หนูได้มาฝึกงานกับ China Airlines ค่ะ ในตำแหน่ง Ground Services
โดยหนูพร้อมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงค่ะ เช่น การทำงานจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติ และใช้คำศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจการบินในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน จากการเรียนแต่ละรายวิชาที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้จดจำและใช้คำศัพท์เฉพาะนั้นจนเกิดความเคยชิน ทำให้เราเข้าใจในความหมายค่ะ


UploadImage

มีอะไรบอกน้องๆ ที่สนใจในสาขานี้ไหมครับ  
อยากจะบอกน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในสาขาธุรกิจการบินนะคะ มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็เป็นอีกหนึ่งมหาลัยที่มีรายวิชาการสอนเกี่ยวกับธุรกิจการบินที่หลากหลาย ทำให้เราได้รู้จักกับงานในด้านต่างๆมากขึ้น เช่น ฝ่ายสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน การบริการภาคพื้น และทำให้รู้ว่างานในแต่ละฝ่ายทำงานเกี่ยวกับอะไร งานฝ่ายไหนที่เราชอบ ที่เหมาะสมกับเราค่ะ ถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนในคณะนี้น้องๆก็จะมีความสุขกับการ
เรียนในสิ่งที่ตนเองรักค่ะ


UploadImage

UploadImage

UploadImage