อ้อยใจ สาวโลจิสติกส์ “การได้ทำงานคือสิ่งที่ชอบ ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ แค่มีเป้าหมายที่ชัดเจน”

UploadImage
 

น.ส. สุมิตรา นกแก้ว

ชื่อเล่น : อ้อยใจ

อายุ : 22 ปี

เกิด : 16 มิถุนายน 2538

คณะฯ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพลายเชน

ภูมิลำเนา : ตรัง
 
อธิบายความเป็นตัวเอง

: เป็นคนที่ชอบทำงานไม่ชอบปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ ชอบช่วยเหลือตัวเองไม่ชอบทำให้คนรอบข้างเดือดร้อน คิดว่าการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นเรื่องที่ดีมาก

UploadImage

ความสามารถพิเศษ : เป็นคนที่มีทักษะด้านการพูดดีมาก สามารถเจรจาต่อรองเรื่องต่างๆได้ดีและสำเร็จเกือบทุกครั้ง
 
ตอนนี้ทำงานอะไรบ้าง
: ขายกระเป๋าผ่านไลฟ์สด ขายออนไลน์ , ทำงานที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา , รับคีย์ข้อมูลต่างๆ
 
เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่

: เริ่มทำงานตั้งแต่เข้าเรียนปี 1 เพราะทางบ้านค่อนข้างลำบาก พ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดไม่สามารถทำงานหาเงินได้เหมือนเมื่อก่อน ต้องช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว 


UploadImage

UploadImage


ยากไหมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
: ไม่ยากค่ะ เพราะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง และที่สำคัญแบ่งเวลาให้ถูก แค่นี้เราก็จะทำงานและเรียนไปพร้อมกันได้ดีและประสบความสำเร็จ


สิ่งสำคัญของการทำงานและการเรียนคืออะไร
: สิ่งสำคัญของการทำงานและเรียนไปด้วยคือเราจะได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้และทักษะด้านต่างๆเพิ่มขึ้นจากการทำงาน เราจะมีรายได้ระหว่างเรียนเพิ่มขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวค่ะ


UploadImage

ทางคณะหรือมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนอย่างไร
: สำหรับมหาวิทยาลัยก็มีการให้นักศึกษาที่มีความขัดสนด้านการเงิน มาช่วยงานในหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับนักศึกษาช่วยงานมาทำงานโดยมีค่าตอบแทนให้เพื่อเป็นรายได้พิเศษของนักศึกษาที่อยากจะมีงานทำค่ะ
 
ข้อดีของการทำงานระหว่างเรียน

: เราจะมีรายได้พิเศษ ได้ประสบการณ์จากการทำงาน ได้นำความรู้จากการเรียนไปปรับใช้ในการทำงาน
 
คำแนะนำสำหรับคนทำงานระหว่างเรียน

: อยากให้คนที่มีความคิดจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย แบ่งเวลาให้ชัดเจน จัดตารางชีวิตของตัวเองให้ลงตัว แยกแยะระหว่างการเรียนกับการทำงานออกจากจากกัน 


UploadImage

งานอดิเรก/กิจกรรมยามว่าง
: ถ้าวันไหนไม่มีเรียนก็จะนั่งไลฟ์สดขายของอยู่ที่บ้าน ถ้าว่างจริงๆจะชอบนอนดูซีรีส์ไม่ชอบออกไปไหน

ความฝันในอนาคตอยากทำอะไร
: อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากกลับบ้านไปเปิดร้านขายขนมไทยให้แม่

การเรียนที่ SPU เป็นอย่างไรบ้าง
: เป็นสิ่งที่ดีมากๆ มีความสุขเวลาได้ไปมหาวิทยาลัย ได้ไปเจอเพื่อนหรืออาจารย์ในคณะฯ อาจารย์ทุกท่านให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นกันเองมาก เวลาไปนั่งเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งจากในบทเรียนและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน

UploadImage


ฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียนที่ SPU
: น้องๆที่อยากมาเรียนที่นี่อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเองให้พร้อม หาความชอบของตัวเองให้เจอ แล้วมาเรียนที่ SPU นะคะ น้องๆจะได้มากกว่าความรู้ในห้องเรียนแน่นอนค่ะ


UploadImage

UploadImage

The Word to HTML converter helps you convert documents like Excel, Google docs, PDF files and any other visual document to HTML.