ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ และลงมือทำ กับ ปุยฝ้าย ธัญดา

UploadImage
 

ชื่อ – นามสกุล :
นางสาว ธัญดา กล่อมสูงเนิน
ชื่อเล่น : ปุยฝ้าย
อายุ: 21 ปี วันเกิด : วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2539
การศึกษา จบมาจากโรงเรียน :
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (สาขางานการบัญชี)

UploadImage

เรียนคณะ / สาขา :
คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
เพราะอะไรถึงมาเรียนที่นี่
ที่เลือกมาเรียนที่นี้เพราะการเดินทางสะดวกมีรถเมลผ่านหลายสายทำให้สะดวกสบายในการมาเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนของที่นี้มีความทันสมัยและการมาเรียนที่คณะนี้เพราะต้องการต่อยอดการเรียนจากที่เคยเรียนมาเพราะเรียนปวช.สาขาบัญชีมาและเพราะการคิดคำนวณตัวเลขแบบหลักการบัญชีเป็นสิ่งที่ถนัด

UploadImage

สิ่งที่ฝันในการเรียนจบออกไป
มีความฝันว่าอยากเข้าทำงานในภาครัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาล เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี อยากทำในส่วนของการตรวจสอบบัญชีขององค์กร

UploadImage

อยากฝากบอกอะไรน้องๆที่อยากมาเรียนที่นี่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่สิ่งแวดล้อมและการเป็นอยู่ มีความอบอุ่นมาก อุปกรณ์การเรียนและเทคโนโลยีต่างๆของมหาลัยทันสมัยไม่แพ้มหาลัยอื่นหรืออาจดีกว่ามหาลัยอื่นเลยก็ได้ พูดได้ว่าไม่ผิดหวังแน่ๆถ้าเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม / คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการดูแลนักศึกษาอย่างอบอุ่น อาจารย์ให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด การเรียนการสอนสามารถที่จะสอนเรื่องที่คิดว่ายากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆได้ และ ช่วงเวลาที่เรียนอยู่ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดเส้นทางการศึกษาและการทำงานในอนาคตอีกด้วย เพราะคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมทำให้ได้พบเจอกับทั้งประสบการณ์และโอกาสอันยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกัน 

UploadImage

รู้จักโครงการสหกิจได้อย่างไร
เริ่มแรกรู้จักจากที่ว่า โครงการสหกิจได้จากการที่โครงการสหกิจเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาที่จะต้องผ่านเกณฑ์ในแผนการเรียน ต่อมาเจ้าหน้าที่ที่โครงการได้มาแนะนำโครงการนี้โดยโครงการสหกิจเป็นโครงการที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่เราจะจบจากมหาลัยจริงๆและเป็นตัวทดสอบที่จะทำให้เราได้รู้ว่าเราเหมาะสมกับงานที่เราได้ทำหรือไม่เพื่อที่เราจะได้ค้นหาตัวเองเจอจริงๆ ก่อนที่จะออกจากรั้วมหาลัยไปสู่โลกการทำงาน

UploadImage

ได้ฝึกงานสหกิจที่ไหน / ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ :

ได้ฝึกสหกิจที่ บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ฝึกในส่วนของแผนกบัญชีเจ้าหนี้ ( Accounts Payable) ฝ่าย NetWork ดูและเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ การว่าจ้างสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงข่ายสายสัญญาณ UploadImage

มีการเตรียมความพร้อมก่อนไปมาก-น้อยยังไง ครับ :
สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างมากเลยคือเรื่องเวลาเพราะสถานที่ฝึกสหกิจห่างจากบ้านมาก จะต้องฝึกเข้านอนก่อนเวลาปกติและตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปให้ทันเวลาเข้างานที่กำหนดไว้ ในเรื่องของการทำงานจะเตรียมพร้อมในเรื่องของการจดบันทึกโดยจะพกสมุดบันทึกเล่มเล็กไปเพื่อบันทึกการทำงานและรายละเอียดงานที่ได้ทำในแต่ละวัน 

UploadImage

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากศรีปทุมจะนำไปใช้ในด้านใด : 
จะนำเอาสิ่งที่เรียนรู้จากศรีปทุมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสายอาชีพและพัฒนาวิชาชีพของตัวเอง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ