วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม

Tag: วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม

New&Activities
chermand

วันเกียรติยศ! พิธีประดับปีก และแถบบ่าเลื่อนชั้น”63 นศ.ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน”วันเกียรติยศ” พิธีประดับปีกและแถบบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »
New&Activities
chermand

วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อนักศึกษา

วิทยาลัยการบินเเละคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างสมเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาของเรา โดยมี ท่านคณบดี

อ่านเพิ่มเติม »