คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์จิตรา วรรณสอน เข้าสู่วงการนักการตลาดตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มงานที่บริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเวบไซต์ eduzones.com เว็บไซต์ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ที่นี่อาจารย์ได้เริ่มงานด้านการตลาดการศึกษา การสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) คอลัมนิสต์การศึกษา และงานวิทยากร บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

ด้วยความสนใจด้านการตลาด จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เพิ่มประสบการณ์การตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการเข้าไปทำงานกับบริษัท EduGlobal Resources Incorporated Sdn. Bhd, Malaysia และ Raffles Education Network PTE. LTD., Singapore ตามลำดับ

ก่อนจะย้ายกลับมาทำที่ บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตามลำดับ

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด การตลาดในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการเป็นวิทยากรรับเชิญให้โรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนบทพิธีการ เช่น คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน คำกล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆ บทพิธีกร ฯลฯ

- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- ศิลปะการพูดเพื่องานสื่อมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- การจัดกิจกรรมและโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2226
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336