ตีบทแตกแบบนักแสดง มืออาชีพ !

สื่อสารการแสดง

    เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการบันเทิง เราพร้อมคว้าดาวมาอยู่ในมือน้องๆ กับการเรียนรู้ศาสตร์อันงดงามของศิลปะการแสดงที่ลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน! สอนตั้งแต่ การเต้น ร้องเพลง ทำคอสตูมเสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ทำฉากประกอบแสงสีเสียง และเขียนบทการแเสดง คัดเลือกนักแสดง แถมยังได้ลงมือฝึกเป็นผู้กำกับการแสดง ในหลักสูตรนี้น้องๆ จะเป็นได้ทั้งดาวที่เจิดจรัสอยู่เบื้องหน้า และเพรชเม็ดสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย! 

จุดเด่นของสาขา

สื่อสารการแสดง

เพราะได้ห้องสอนและเครื่องมือทันสมัย น้องๆ เลยมั่นใจว่า “เรียนการแสดง” ที่นี่จะไม่เหมือนที่ไหน ! นอกจากจะได้เรียนกับตัวจริง ด้านงานแสดง  และพบกับนักแสดงชื่อดังหลายๆคนที่เป็นอาจารย์สอนที่มากประสบการณ์ น้องๆ ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ทำงานจากการเรียนปฏิบัติ ที่เสมือนจริงมากที่สุด พร้อมการฝึกงานจากเครือข่ายของมหาลัย ที่สามารถเปิดกว้างช่องทางการทำงานหลังจบการศึกษาได้อีกด้วย เรียนการแสดงที่นี่ น้องๆจึงมั่นใจได้ว่า นอกจากได้เรียนรู้ตั้งแต่เบื้องหน้ายันเบื้องหลัง ยังได้ประสบการณ์ดีๆ จากอาจารย์มืออาชีพกลับไปอีกเพียบ เตรียมพร้อมเป็นดาวในวงการบันเทิงได้เลย!

ค่าเทอม Dek66

ค่าเทอมที่ 1

สื่อสารการแสดง
40900
35,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • เทอมที่ 1 / 35,900.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

สื่อสารการแสดง
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

อยากเป็นนักแสดง ต้องเรียนอะไรบ้าง ?

แม้การแข่งขันจะสูง แต่เรียนที่ศรีปทุมเราจะปั้นน้องๆ ให้เป็นดาวเด่นด้วย 4 อย่างนี้ Vision Change, Method Change, Teaching Meterials Change และ Student Change ตลอด 4 ปีที่เรียน ต้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เครื่องมือครบครันทันสมัย เด็กๆต้องสร้างสรรค์และทำงานได้ทุกส่วนของวงการบันเทิง เด็กๆจะได้ทักษะที่จำเป็นมากกว่า 1 อย่าง เรียนเป็นผู้ผลิตและผู้แสดง สร้างสรรค์ผลงานได้เอง เรียนทั้งร้องเพลง เต้น แต่งหน้าทำผม ออกแบบ ทำชุดคอสตูมในกอง รู้จักฉาก แสง สี เสียง อย่างครบถ้วน เรียกว่าครบตั้งแต่หลังฉากยันหน้าม่านของการแสดง!

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดง)
 • (อักษรย่อ) : ศป.บ. (สื่อสารการแสดง)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
 • (อักษรย่อ) : B.F.A. (Performing Art)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

Course No.

Credits

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 12 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
94 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
55 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต

CAREER PATH

สื่อสารการแสดง จบที่นี่มีงานทำ

 •  นักออกแบบเพื่อการแสด
 • นักออกแบบเสื้อผ้า
 • นักออกแบบฉาก
 • นักแสดง
 • ครูสอนการแสดง
 • ผู้คัดเลือกนักแสดง
 • ผู้กํากับการแสดง
 • ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
 • คนเขียนบทละคร

คณาจารย์

ดร. สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ธีรเนตร วิโรจน์สกุล

อาจารย์พิชญาภา วิศิษฏ์ศิลป์

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

ร้อง เล่น เต้น Influencer KOL Costume Design Stylist MAKE UP ARTIST ACTING COACH อยากเป็นอะไรในวงการ เราโค้ชคุณด้วยมืออาชีพ

สื่อสารการแสดง

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30045,80018,600
ปีการศึกษาที่ 251,20042,40019,000
ปีการศึกษาที่ 341,70041,70018,300
ปีการศึกษาที่ 432,60019,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)396,400

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 
สื่อสารการแสดง138,300 33,300396,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล2 + Human*38,300 33,300368,500
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human*38,300 33,300356,400

สื่อสารการแสดง

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30043,50015,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20016,700
ปีการศึกษาที่ 350,10042,40015,300
ปีการศึกษาที่ 435,90019,200
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)356,400

สื่อสารการแสดง

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30044,10015,900
ปีการศึกษาที่ 242,40048,30017,300
ปีการศึกษาที่ 343,60044,30018,900
ปีการศึกษาที่ 435,00020,400
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)368,500