หลักสูตร/สาขา

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / (Film and Digital Media)

ส ร้ า ง ห นั ง ดี !
เ ป็ น ผู้ ก ำ กั บ
มื อ ท อ ง
 

 ทำงานเบื้องหลังแบบรู้จริง ตั้งแต่ยังเรียน
 คอหนังห้ามพลาด! มาผลิตหนังดีแบบมืออาชีพ สร้างกระแสใหม่ๆ ให้วงการสื่อภาพยนตร์ยุคดิจิทัล! น้องๆ ที่มีความฝันอยากสร้างหนังในแบบที่ตัวเองต้องการ หรือเป็นผู้กำกับมือหนึ่งคนต่อไปในวงการภาพยนตร์ ต้องฝึกฝนและเริ่มลงมือทำให้เร็วที่สุด! สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้กำกับยุคใหม่ไฟแรง ได้เรียนรู้เบื้องหลังแบบเจาะลึก รู้จริงทุกขั้นตอนการผลิต ลงมือทำจริง จากผู้สอน "ตัวจริง" ที่มีความชำนาญ ในห้องปฏิบัติและอุปกรณ์ครบครันทันสมัย ให้น้องๆทุกคนทำงานเบื้องหลังได้จริงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ พร้อมเข้าสู่วงการเบื้องหลังได้แบบมั่นใจเต็มร้อย!

จุดเด่น

เป็นมืออาชีพในเบื้องหลัง
เพราะงานเบื้องหลังไม่ใช่ง่ายๆ ผู้กำกับหนังดีสักเรื่องจึงต้องรู้ลึกทุกขั้นตอน ที่นี่เราจัดสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานเบื้องหลังจริงๆ มาเทรนน้องๆ ตั้งแต่การเขียนบท การกำกับ การกำกับศิลป์ การถ่ายภาพยนตร์ บันทึกตัดต่อ ออกแบบเสียง ลำดับภาพ และการบริหารงานกองถ่าย ได้ลงมือจับและใช้เครื่องมือเองทุกขั้นตอน เรียนเน้นประสบการณ์ การทำงาน พร้อมโอกาสการทำงานร่วมกับมืออาชีพตัวจริงในวงการภาพยนตร์! 

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การถ่ายภาพดิจิทัล การถ่ายภาพโฆษณา และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

- การผลิตสื่อโฆษณาประสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2342
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ จบปริญญาตรีในสาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เริ่มงานที่บริษัท มูวี่ เมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ รับตำแหน่งช่างเทคนิคด้านภาพยนตร์ ซึ่งในขณะนั้นเทคโนโลยีการถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบดิจิทัลเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย จากนั้นตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อศึกษาจนจบจึงได้เข้าทำงานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบดูแลงานประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในโครงการต่างที่ของบริษัท เช่น ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย , ประชาสัมพันธ์โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT , ประชาสัมพันธ์โครงการจักรยานของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทรายการวิทยุ
บทละครโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ การผลิตสื่อในยุคดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม (CSR) รวมถึงงานเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการ เช่น ปัจจัยการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย (2556) , ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือด้านภาพยนตร์ (2558) , เมื่อชีวิตแขวนไว้บนเรตติ้ง (2559)

ประสบการณ์การทำงาน :
บริษัท มูวี่ เมจิก จำกัด : ช่างเทคนิคด้านภาพยนตร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : Project coordinator
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด : ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2233
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
เคยปฏิบัติงานในด้านการสอน Production technique สำหรับภาพยนตร์ให้นักศึกษาตั้งแต่ยุค ฟิล์มภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร 35 มิลลิเมตร จนกระทั่ง กล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล สอนในด้านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ กระบวนความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านภาพยนตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Production technique สำหรับภาพยนตร์
- เทคนิคการจัดแสงสำหรับภาพยนตร์
- การเขียนบทภาพยนตร์
- การบันทึกเสียงในภาพยนตร์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ประสบการณ์
- ทำงานช่างภาพ VDO รายการ “Global Thailand” เป็นรายการเกี่ยว กับการนำเที่ยวในประเทศอังกฤษ / กิจกรรมของคนไทยในประเทศอังกฤษ / การทำอาหารไทยในเมนูต่างๆ โดยมีพิธีกร เเละเจ้าของ
รายการคือ คุณโอบอุ้ม จูตระกูล (Mini_C)
- ทำงานในตำเเหน่ง ผู้ช่วยผู้กำกับโฆษณา เเละภาพยนตร์ ที่บริษัท อมีบาฟีลม์ จำกัด ผลงานส่วนใหญ่ของบริษัท มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ ประเภท ผม เเละ ผิว เช่น Head & Shoulder , Pond , Olay , Dove
- เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน

งานกำกับภาพยนตร์โฆษณา
- กำกับภาพยนตร์โฆษณา GMM Z HD เปิดตัวกล่อง HD เเละสามารถดูฟุตบอลบุนเดสก้าได้สดทุกเเมตช์ เป็นการถ่ายทำการเล่นฟุตบอลที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เเสดงนำโดยดีเจชื่อดังต่างๆ ในเครือของ GMM

- กำกับภาพยนตร์โฆษณา ธนาคารทหารไทย ในตอน TMB SMEเหตุการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยในปี 54 ที่นครสวรรค์ เรื่องราวได้กล่าวถึง พนักงาน TMB เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปดูเเลลูกค้า SMEอย่างใกล้ชิด
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2230
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ วิชชา วรรณรัตน์ หลังจากจบปริญญาตรีจาก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ วิชชา ได้เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยการ เป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ควบคู่ไปกับการเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ให้กับ บริษัท โซดาไฟจำกัด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการผลิตภาพยนตร์โฆษณาและรายการโทรทัศน์ จนรู้สึกอิ่มตัวจึงผันตัวออกมารับผลิตงานด้วยตนเอง

เริ่มงานเป็นผู้กำกับครั้งแรก ด้วยการผลิตภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท Toyota Ap-gpc และ Ap-stc ประเทศไทย ต่อจากนั้นจึงรับผลิตสื่อภาพยนตร์และภาพนิ่งเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่อยมา โดยทำหน้าที่เป็น ผู้กำกับ โปรดิวซ์เซอร์ และช่างภาพ

ด้วยความสนใจที่หลากหลายอาจารย์ วิชชา ยังมีงานเขียนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย และจัดทำเป็นหนังสือ อิเล็คโทรนิควางจำหน่ายในเวปไซด์ Ebooks.in.th และมีข้อเขียนชิ้นอื่นๆเผยแพร่ในหน้านิตยสารตลอดจนเวปไซด์ต่างๆ

เนื่องจากต้องการท้าทายขีดความสามารถของตัวเองจึงเริ่มต้นอาชีพนักโฆษณากับ บริษัท ชูโอเซนโก ประเทศไทย ในตำแหน่ง ดิจิทัล ครีเอทีฟ ควบคู่ไปกำกับการทำหน้าเป็น ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิชาชีพมาได้สักระยะหนึ่งจึงตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

ด้วยประสบการณ์วิชาชีพและความเชี่ยวชาญที่รอบด้านในสายงานสื่อสารมวลชน ทั้งการ คิด การเขียน ถ่ายภาพ และการกำกับภาพยนตร์ ปัจจุบันอาจารย์ วิชชา เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุมควบคู่ไปกับการ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา โปรดิวเซอร์ และ ช่างภาพ อิสระ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2334
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / (Film and Digital Media)

รู้จริง! งานเบื้องหลัง
จัดหนักเรื่องงานภาพยนตร์

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
     (อักษรย่อ) : นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)
     (อักษรย่อ) : B.Com.Arts (Film and Digital Media
)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
23 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 
37 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
49 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageกว่าจะเป็นผู้กำกับ
ต้องผ่านจุดไหน?


น้องๆคงมีความสนใจจะเป็นผู้กำกับต้องเกิดคำถามว่าเรียนอะไรบ้าง และเรียนงานเบื้องหลังแบบรู้จริงไปเพื่ออะไร? การจะเป็นผู้กำกับนั้นไม่ใช่อาศัยเพียงมือเขียนบทและการถ่ายภาพเท่านั้น แต่ต้องรู้จริงทุกงานเบื้องหลังเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งสมบูรณ์แบบที่สุด ม.ศรีปทุม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จึงจัดเตรียมการเรียนที่เน้นทุกงานเบื้องหลัง ตั้งแต่การเรียนเขียนบท งานกำกับภาพ งานบริหารกองถ่าย การลำดับภาพ การบันทึก งานตัดต่อ การกำกับศิลป์ การผลิตโฆษณา ตลอดจนการนำเสนอสื่อภาพยนตร์ของเราออกสู่สายตาผู้อื่น และเรียนที่นี่นอกจากจะได้ประสบการณ์ตรงจาก อ. ผู้สอนที่ทำงานเบื้องหลังจริงๆแล้ว ยังได้ฝึกงานพร้อมประสบการณ์ทำงานกับผู้กำกับตัวจริงในแวดวงสื่อภาพยนตร์อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นผู้กำกับไม่ง่าย แต่ที่ SPU เราทำฝันให้น้องๆได้ง่ายๆ! 

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 :  เข้าห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงตั้งแต่ปีแรก! พร้อมวิชาสู่การเป็นผู้กำกับมืออาชีพ เช่น การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร, ภาพยนตร์เบื้องต้น, คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานนิเทศศาสตร์ สำหรับผลิตงานสื่อต่างๆ และอีกหลายวิชาที่ช่วยให้น้องๆเข้าใจศิลปะด้านภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น

ชั้นปีที่ 2 : จัดเต็มด้านการผลิตภาพยนตร์กับวิชา การผลิตภาพยนตร์, การลำดับความคิดและการเล่าเรื่อง, การกำกับศิลป์ในภาพยนตร์, การตัดต่อภาพยนตร์เบื้องต้น, การเขียนบท พร้อมเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พร้อมเรียนรู้การสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : จัดเทคนิคขั้นสูงและเน้นการลงมือในห้องปฏิบัติการณ์กับรายวิชาเสียงในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การผลิตภาพยนตร์, การตัดต่อภาพยนตร์ขั้นสูงและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับการผลิตภาพยตร์และสื่อดิจิทัล พร้อมวิชาเลือกเสรีที่น้องๆสามารถเลือกเรียนเฉพาะด้านที่ตนสนใจ

ชั้นปีที่ 4 :  ในปีสี่น้องๆ จะถูกส่งไปฝึกสหกิจศึกษาตามที่ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และค้นพบเส้นทางในอนาคตของตนเอง ว่าจะเดินแยกไปเส้นทางไหน พร้อมทำโครงงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจากความรู้ที่ได้เรียนมา และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

 

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / (Film and Digital Media)


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage ผู้กำกับ
UploadImage ผู้ช่วยผู้กำกับ
UploadImage ผู้กำกับภาพ
UploadImage ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ
UploadImage ผู้ลำดับภาพและเทคนิคพิเศษ
UploadImage คนเขียนบท
UploadImage ผู้ควบคุมการผลิต
UploadImage ผู้จัดการกองถ่าย
UploadImage ผู้อำนวยการสร้าง
UploadImage ผู้จัดหานักแสดง

UploadImage อาจารย์ด้านภาพยนตร์
UploadImage นักเขียน
UploadImage นักวิจารณ์ภาพยนตร์
UploadImage เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรในวงการบันเทิง
   เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ Production House ฯลฯ

    
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage ผู้กำกับหนังภาพยนตร์ UploadImage
UploadImage Production House ของบ.ชั้นนำต่างๆ UploadImage
UploadImage บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7,5,9 UploadImage
UploadImage เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ UploadImage

UploadImage  GMM Grammy UploadImage
UploadImage บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด UploadImage
UploadImage Bright TV UploadImage

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / (Film and Digital Media)

ส ร้ า ง ห นั ง ดี !
เ ป็ น ผู้ ก ำ กั บ
มื อ ท อ ง
 

 ทำงานเบื้องหลังแบบรู้จริง ตั้งแต่ยังเรียน
 คอหนังห้ามพลาด! มาผลิตหนังดีแบบมืออาชีพ สร้างกระแสใหม่ๆ ให้วงการสื่อภาพยนตร์ยุคดิจิทัล! น้องๆ ที่มีความฝันอยากสร้างหนังในแบบที่ตัวเองต้องการ หรือเป็นผู้กำกับมือหนึ่งคนต่อไปในวงการภาพยนตร์ ต้องฝึกฝนและเริ่มลงมือทำให้เร็วที่สุด! สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้กำกับยุคใหม่ไฟแรง ได้เรียนรู้เบื้องหลังแบบเจาะลึก รู้จริงทุกขั้นตอนการผลิต ลงมือทำจริง จากผู้สอน "ตัวจริง" ที่มีความชำนาญ ในห้องปฏิบัติและอุปกรณ์ครบครันทันสมัย ให้น้องๆทุกคนทำงานเบื้องหลังได้จริงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ พร้อมเข้าสู่วงการเบื้องหลังได้แบบมั่นใจเต็มร้อย!


View 17131