หลักสูตร/สาขา

สื่อสารการแสดง

 

 
 

ตี บ ท แ ต ก
แ บ บ นั ก แ ส ด ง
มื อ อ า ชี พ !
 

คว้าฝันให้เป็นจริง
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 
      เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการบันเทิง เราพร้อมคว้าดาวมาอยู่ในมือน้องๆ กับการเรียนรู้ศาสตร์อันงดงามของศิลปะการแสดงที่ลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน! สอนตั้งแต่ การเต้น ร้องเพลง ทำคอสตูมเสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ทำฉากประกอบแสงสีเสียง และเขียนบทการแเสดง คัดเลือกนักแสดง แถมยังได้ลงมือฝึกเป็นผู้กำกับการแสดง ในหลักสูตรนี้น้องๆ จะเป็นได้ทั้งดาวที่เจิดจรัสอยู่เบื้องหน้า และเพรชเม็ดสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย! 

จุดเด่น

ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิง
เราก็เป็น "ตัวจริง" ได้!
เพราะได้ห้องสอนและเครื่องมือทันสมัย น้องๆ เลยมั่นใจว่า "เรียนการแสดง" ที่นี่จะไม่เหมือนที่ไหน ! นอกจากจะได้เรียนกับตัวจริง ด้านงานแสดง  และพบกับนักแสดงชื่อดังหลายๆคนที่เป็นอาจารย์สอนที่มากประสบการณ์ น้องๆ ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ทำงานจากการเรียนปฏิบัติ ที่เสมือนจริงมากที่สุด พร้อมการฝึกงานจากเครือข่ายของมหาลัย ที่สามารถเปิดกว้างช่องทางการทำงานหลังจบการศึกษาได้อีกด้วย เรียนการแสดงที่นี่ น้องๆจึงมั่นใจได้ว่า นอกจากได้เรียนรู้ตั้งแต่เบื้องหน้ายันเบื้องหลัง ยังได้ประสบการณ์ดีๆ จากอาจารย์มืออาชีพกลับไปอีกเพียบ เตรียมพร้อมเป็นดาวในวงการบันเทิงได้เลย!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

   
 

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
1. การกำกับรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการวัยรุ่น)

2. การเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทละครเวที บทภาพยนตร์

3. Advance in Acting for Film, Acting for Television, Acting for play and Acting for Singing

4. Coach Acting for Film and Television

5. วิทยากรและพิธีกรอาชีพ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2223
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความสามารถพิเศษ :

Acting for Film, Acting for Television, Acting for Play and Acting for Singing
Coach Acting for Play , Film and Television
Applied Drama/Theatre
การกำกับการแสดง
การเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทละครเวที บทภาพยนตร์
วิทยากรและพิธีกรอาชีพ

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3061
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความชำนาญพิเศษ:
Ballet , Jazz dance, Basic Hophip, Contemporary Dance
- นักออกแบบท่าเต้น
- ครูสอนเต้น

งานวิจัย:
- ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “เจิงลายแจ๊ส”

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3063
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- งานสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับผู้พิการทางสายตา
- งานออกแบบเพื่อการแสดง เสื้อผ้า ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง และเสียง
- งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัย (ประสบการณ์ 7 ปี)
- งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3063
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

-ละครเพลง (Musical Theater)
-ละครเวที (โดยเฉพาะสำหรับเยาวชน Theater in Education, Drama in Education)
-ทักษะการใช้เสียงในการแสดง (Vocal Training for actors)
-ศิลปะการพูดสำหรับวิทยากรและพิธีกรสองภาษา (Speaking Arts for Bilingual Emcee)
-ศิลปะการออกแบบสำหรับงานแสดง

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
-2560-2561 อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์

เสียงไทยคอรัส
-2558-2560 สมาชิกวงขับร้องประสานเสียง

Star Bright Dance Troupe
- 2554-2557 ผู้ออกแบบท่าเต้นและครูสอนเต้น

นักแสดงอิสระ
-2553 รักเธอเสมอ เดอะมิวสิคัล
-2554 หนึ่งในดวงใจ สุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัล
-2555 หลังคาแดง เดอะมิวสิคัล
-2556 Woman of Asia
-2557 เพลงรักของเธอ สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล
-2558 แผ่นดินของเรา เดอะมิวสิคัล / สะใภ้จ้าว /ขอให้เหมือนเดิม สุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัล
-2559 ก๊วนคานทอง love game the musical / เกมริษยา/ ชิงรักหักสวาท/ ดาวเคียงเดือน
-2561 หนามยอกเอาหนามบ่ง/ปาก เดอะซีรีส์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3061,3062
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336

สื่อสารการแสดง

สอนโดยตัวจริง ประสบการณ์จริง
ด้านการแสดง

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดง)
     (อักษรย่อ) : ศป.บ. (สื่อสารการแสดง
)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)

     (อักษรย่อ) : B.F.A. (Performing Art)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
94 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 
24 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
55 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

อยากเป็นนักแสดง ต้องเรียนอะไรบ้าง ?

แม้การแข่งขันจะสูง แต่เรียนที่ศรีปทุมเราจะปั้นน้องๆ ให้เป็นดาวเด่นด้วย 4 อย่างนี้ Vision Change, Method Change, Teaching Meterials Change และ Student Change ตลอด 4 ปีที่เรียน ต้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เครื่องมือครบครันทันสมัย เด็กๆต้องสร้างสรรค์และทำงานได้ทุกส่วนของวงการบันเทิง เด็กๆจะได้ทักษะที่จำเป็นมากกว่า 1 อย่าง เรียนเป็นผู้ผลิตและผู้แสดง สร้างสรรค์ผลงานได้เอง เรียนทั้งร้องเพลง เต้น แต่งหน้าทำผม ออกแบบ ทำชุดคอสตูมในกอง รู้จักฉาก แสง สี เสียง อย่างครบถ้วน เรียกว่าครบตั้งแต่หลังฉากยันหน้าม่านของการแสดง!

               UploadImageUploadImageUploadImage
               UploadImageUploadImageUploadImage

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : ศึกษาพื้นฐานวิชาศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงศึกษาพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ เช่น พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม เอเชียตะวันออก, ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานศิลปกรรมศาสตร์, พื้นฐานการออกแบบงานศิลปกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ชั้นปีที่ 2 : ศึกษาศิลปะการแสดงขั้นสูงในสื่อเช่น  การแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  การร้องเพลง 2 และการเต้น 2  โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   นอกจากนี้ยังเสริมทักษะงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การออกแบบและคัดเลือกเครื่องแต่งกาย, การออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานการแสดง  เป็นต้น  

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : มาความเป็นมืออาชีพในสายงานนักออกแบบการแสดง รวมถึงหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความชำนาญให้น้องๆ มีความพร้อมปฏิบัติงานในวงการบันเทิง

ชั้นปีที่ 4 :  เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายผ่านการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้การจัดทำโครงงานศิลปะการแสดง ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก ในวิชาสหกิจศึกษา ฝึกงานกับหน่วยงานบันเทิงที่มีชื่อเสียงในไทย

สื่อสารการแสดง


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage นักออกแบบเพื่อการแสดง
UploadImage นักออกแบบเสื้อผ้า
UploadImage นักออกแบบฉาก
UploadImage นักแสดง
UploadImage ครูสอนการแสดง
UploadImage ผู้คัดเลือกนักแสดง
UploadImage ผู้กํากับการแสดง
UploadImage ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
UploadImage คนเขียนบทละคร
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7 UploadImage
UploadImage สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 5 UploadImage
UploadImage 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ UploadImage
UploadImage GMM Grammy UploadImage
UploadImage บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด: MEDIA UploadImage
UploadImage Bright TV UploadImage

สื่อสารการแสดง

 

 
 

ตี บ ท แ ต ก
แ บ บ นั ก แ ส ด ง
มื อ อ า ชี พ !
 

คว้าฝันให้เป็นจริง
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 
      เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการบันเทิง เราพร้อมคว้าดาวมาอยู่ในมือน้องๆ กับการเรียนรู้ศาสตร์อันงดงามของศิลปะการแสดงที่ลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน! สอนตั้งแต่ การเต้น ร้องเพลง ทำคอสตูมเสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ทำฉากประกอบแสงสีเสียง และเขียนบทการแเสดง คัดเลือกนักแสดง แถมยังได้ลงมือฝึกเป็นผู้กำกับการแสดง ในหลักสูตรนี้น้องๆ จะเป็นได้ทั้งดาวที่เจิดจรัสอยู่เบื้องหน้า และเพรชเม็ดสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย! 


View 60917