หลักสูตร/สาขา

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)

ส ร้ า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์
ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ สุ ด เ ด็ ด ! 

  เป็น Professional สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ 
  เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำหรับใช้้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์มาแรงกว่าใคร!

จุดเด่น

มากประสบการณ์การสอน
พร้อมปั้นน้องๆเข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล
เพราะเราสะสมประสบการณ์การสอนด้าน การออกแบบสื่อสารออนไลน์มานาน น้องๆ จึงมั่นใจได้ว่า คณาจารย์ที่ SPU คือตัวจริงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดห้องเรียนสุดสนุกให้น้องๆศึกษาความรู้ เราเน้นทุกความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตของเราจะจบไปอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงทุกบทบาทสำคัญ ของสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ในยุคนี้ และน้องๆจะมั่นใจได้มากกว่าเดิม เพราะที่ SPU สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์นั้น มีเครือข่ายองค์กรมีชื่อเสียงจำนวนมากในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสหกิจศึกษา เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเส้นทางอาชีพในอนาคต 

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

   
 

เงินเดือน

เงินเดือน : โดยประมาณเมื่อจบการศึกษา ขั้นต่ำ 19,000 ระดับมีประสบการณ์ 30,000 และระดับหัวหน้างาน 50,000

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำกัด
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ BECI Corporation สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ WWW.EOTODAY.COM บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท คู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 ผู้กำกับศิลป์ บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง


ผลงานที่โดดเด่น
พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547 เป็นทีมหลักในการสร้าง
WWW.EOTODAY.COM
พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
อบรมและประกวดแข่งขันแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
Dot Award ครั้งที่ 1, 2 และ 3
โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่,
บริษัท ดีแทค และ บริษัท โนเกีย
พ.ศ. 2545 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์
โดยจัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
บริษัท ออเรนจ์ และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
พ.ศ. 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ ประเทศไทยใสสะอาด”
ให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2549 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ Esso Challenge” ให้ บริษัท EXXON Mobil

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2307, 2337
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การวิจัยทางการศึกษาและงานออกแบบ

- งานการเขียนด้านวิชาการ

- งานด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์จิตรา วรรณสอน เข้าสู่วงการนักการตลาดตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มงานที่เว็บไซต์ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ที่นี่อาจารย์ได้เริ่มงานด้านการตลาดการศึกษา การสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) คอลัมนิสต์การศึกษา และงานวิทยากร บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

ด้วยความสนใจด้านการตลาด จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เพิ่มประสบการณ์การตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการเข้าไปทำงานกับบริษัท EduGlobal Resources Incorporated Sdn. Bhd, Malaysia และ Raffles Education Network PTE. LTD., Singapore ตามลำดับ

ก่อนจะย้ายกลับมาทำที่ บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด การตลาดในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษาบริษัทอัพบีน จำกัด ที่ปรึกษาเว็บไซต์ Admission Premium และ วิทยากรรับเชิญให้โรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ

ประวัติการเป็นวิทยากร
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด"
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสถาบันในสังกัดพระบรมมราชชนก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้ Social Media เพื่อสร้างภาพลักษณ์"
ให้กับผู้นำทางความคิด ชุมชนบางแขยง
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสื่อสารในยุค 4.0"
ให้กับสํานักงานเลขานุการกองทัพบก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสื่อสารการตลาดของสถาบันการศึกษา"
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสถาบันในสังกัดพระบรมมราชชนก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์"
ให้กับนายทหารฯ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียน Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media"
ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างประเด็นและการเขียน Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media" ในโครงการ “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทช. กับการสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media"
ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 - 4 ทั่วประเทศ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
- การใช้เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบทางนิเทศศาสตร์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2330
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การออกแบบงานกราฟฟิก
- การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
- การออกแบบตัวอักษร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1124
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การตลาดออนไลน์และการสื่อสารออนไลน์
- การสร้างแบรนด์

ความสนใจพิเศษ :
- การเขียนงานด้านวิชาการ

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2223
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)

เฉียบคมในการสื่อสาร เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
     (อักษรย่อ) : นศ.บ. (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Communication Arts (Online Communication Design)
     (อักษรย่อ) : B.Com.Arts (Online Communication Design)


UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
89 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 
31 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
25 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 9 หน่วยกิต
 

สื่อสารออนไลน์ เค้าเรียนอะไรบ้างนะ?

สื่อออนไลน์ไม่ได้อยู่กับแค่งานเขียน ในอนาคตการออกแบบสื่อสารออนไลน์ต้องไปได้ไกลกว่านั้น แต่คือสกิลที่รวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกันคือ การเขียน + การนำเสนอ + กราฟฟิกเทคโนโลยี + การสื่อสารกับสังคม SPU จึงจัดเตรียมวิชาสำคัญทุกด้านให้นักศึกษา ที่เน้นการสอนจากตัวจริงและการฝึกงานกับเครื่อข่ายในมหาลัย ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นเส้นทางการทำงานในอนาคต

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 :  เรียนรู้ศาสตร์สำคัญในด้าน ศิลปะการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจหลักสำหรับนักสื่อสารออนไลน์ และเน้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสาร เพื่อฝึกฝนการออกแบบเชิงสื่อสารมากขึ้น พร้อมเรียนถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อใช้ประกอบในด้านการสื่อสาร และกฏหมายจำเป็นที่นักสื่อสารทุกคนต้องรู้

ชั้นปีที่ 2 : เรียนกันแบบเข้มข้นในระดับเชิงลึก กับการจัดการสื่อสารแบรนด์ยุคดิจิทัล, การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์, กราฟฟิกสำหรับการออกแบบ, และวิจัยทางการสื่อสาร สนุกกับวิชาสร้างสรรค์เนื้อหาและเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของสื่อออนไลน์ อย่างแท้จริง 

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : สนุกกับวิชาเลือกเสรี ตามความชื่นชอบและสนใจของนักศึกษา และฝึกภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์

ชั้นปีที่ 4 :  ในปีสี่น้องๆ จะถูกส่งไปฝึกสหกิจศึกษาตามที่ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และค้นพบเส้นทางในอนาคตของตนเอง ว่าจะเดินแยกไปเส้นทางไหน และเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าสู่การทำงานระดับมืออาชีพ

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
     - นักเขียน  
     - บรรณาธิการออนไลน์  
     - กองบรรณาธิการออนไลน์
     - ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
UploadImage งานออกแบบออนไลน์
     - นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     - นักออกแบบอินโฟกราฟิก
     - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     - นักออกแบบประสบการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
     - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
UploadImage งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
     - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     - นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
     - นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
     - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
     - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
     - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage แผนกงานการตลาดออนไลน์ บ. ชั้นนำในประเทศ UploadImage
UploadImage สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ UploadImage
UploadImage สำนักพิมพ์แจ่มใส UploadImage
UploadImage สำนักพิมพ์ชั้นนำภายในประเทศ UploadImage
UploadImage สื่อออนไลน์ในบริษัทชั้นนำต่างๆทุกการค้า UploadImage
UploadImage เจ้าของธุรกิจส่วนตัว UploadImage

 

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)

ส ร้ า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์
ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ สุ ด เ ด็ ด ! 

  เป็น Professional สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ 
  เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำหรับใช้้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์มาแรงกว่าใคร!


View 55039