หลักสูตร/สาขา

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจุบัน : ดีไซเนอร์/เจ้าของ ร้านเสื้อผ้าบุรุษ b r o Siam Square Soi 2
ปัจจุบัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2016 : 1 ใน 10 Finalists Young Designer โครงการ VOGUE Who's on next : the VOGUE Fashion Fund 2016
https://youtu.be/Sr9cXUiOfGg
2016 : 1 ใน 5 Designer โครงการประกวด Thailand Creative Textile 2016 และได้นำเสนอผลงานที่ในงาน HKTDC ที่ประเทศฮ่องกง
2015 - 2017 : ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันศิลปะเพื่อการออกแบบ (Center of Art and Design Capabilities for Competition - CADCC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2013 - 2017 : อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2008 - 2011 : อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ฝึกงาน : สวนสนุก Busch Gardens เมือง Williamsburg VA, USA 2003
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2341
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

• การตลาดสินค้าแฟชั่น
• การสร้างตราสินค้าแฟชั่น
• การนำเสนอสินค้าแฟชั่นและสไตล์ลิ่ง
• การบริหารและจัดการตราสินค้าแฟชั่นระดับluxury

ประสบการณ์ทำงาน

• Assistant Brand Manager (Roberto Cavalli / Just Cavalli),
Central Trading Co., Ltd. (Thailand)

• Buyer (Versace / Versus / Versace Collection / Versace Jeans / Giuseppe Zanotti Design),
Central Trading Co., Ltd. (Thailand)

• Buyer (Club21 Men Multi-brand store),
Club21 (Thailand) Co., Ltd.

• อาจารย์พิเศษ วิชา การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายในธุรกิจค้าปลีกของสินค้าทรงคุณค่า (Luxury Retail Management)
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• อาจารย์พิเศษ วิชา Fashion Marketing / Fashion Promotion/ Introduction to Fashion Styling/ Fashion Buying & Merchandising / The Great Fashion Designers
BangkokFA Fashion & Art Institute
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2341
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

- งานออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
- งานศิลปะ และการวาดภาพ
- งานประยุกต์หัตถกรรมร่วมสมัย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2341
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336