โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่นพี่-รุ่นน้อง หลักสูตรปริญญาโท-เอก คณะบัญชี

Tag: โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่นพี่-รุ่นน้อง หลักสูตรปริญญาโท-เอก คณะบัญชี

New&Activities
chermand

บัญชี ม.ศรีปทุม รับน้อง ป.โท – เอก”63 สร้างสรรค์รวมพลังสามัคคี ร่วมใจสืบสานความดีแบ่งปันน้ำใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม »