ไม่มีเวลาแต่อยากเรียนวิศวะ ปรึกษา “ดร.ไพจิตร” คณะวิศวกรรมศาสตร์

UploadImage
 

ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน  
 
ชื่อเล่น
กบ 
  
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาเสาร์-อาทิตย์ (นอกเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
นิสัยส่วนตัว
ร่าเริง เป็นกันเองกับทุกๆคนครับ ทั้งเพื่อนร่วมงาน และนักศึกษา
 
การศึกษา (มหาวิทยาลัย)
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  
คติประจำใจ
นักธุรกิจหัวใจครู


UploadImage
 
ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ SPU
ทำงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างครับ แล้วก็พบว่าการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีองค์ความรู้อะไรอีกเยอะมากที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม จึงตัดสินใจมาเป็นอาจารย์ครับ เพื่อที่จะได้หาความรู้เพิ่มเติม และให้ความรู้นักศึกษาในงานก่อสร้างจากประสบการณ์จริงครับ
 
ความเชี่ยวชาญ
ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง การประเมินราคา ออกแบบโครงสร้างครับ
 
ผลงาน
ออกแบบศูนย์เซ็นเตอร์ ของกรมทางหลวง
งานวิจัยเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นอิฐมวลเบา
 
 
อยู่บ้านกับอยู่มหา’ลัย ต่างกันอย่างไร
สบายๆ ชิลล์ๆ ไม่ต่างกันครับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน นักศึกษา ผมก็จะมีความเป็นกันเอง หรือถ้าเป็นด้านครอบครัว ลูก ภรรยา ผมก็เป็นกันเองหมดครับ ถ้าอยู่บ้านก็จะอ่านหนังสือ ดูต้นไม้ เลี้ยงสุนัขครับ แต่ถ้ามามหาวิทยาลัยก็มีการพูดคุยกับนักศึกษา เน้นการเรียนการสอน ส่วนเรื่องการวางตัวก็จะเหมือนกันครับ
 
กิจกรรมยามว่าง
เดินShopping ดูหนังสือตามห้าง ฟังเพลง ดูต้นไม้ครับ
 
เหตุการณ์ที่ประทับใจ
การเรียนปริญญาเอกครับ
 
มุมโปรด SPU
True Coffee กับ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ

UploadImage
 
 
กิจกรรมที่ชอบในSPU
ชอบกิจกรรมสะพานเหล็กครับ ซึ่งเป็นการแข่งขันสะพานเหล็กจำลองระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีเวทีแสดงออกถึงทักษะวิชาด้านวิศวกรรมโยธา โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน
 
วิชาโปรด
Construction Management เป็นวิชาที่เน้นการบริหารงานก่อสร้างครับ
 
ความประทับใจ
ความประทับใจคือการได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์ที่ศรีปทุมครับ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสแก่ทุกๆคน ทั้งบุคลากร และนักศึกษา และตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศรีปทุม ก็เห็นว่ามีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษา อาคารสถานที่ ส่วนอีกข้อที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความเป็นกันเองครับ
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคเสาร์-อาทิตย์ (นอกเวลาราชการ)
นักศึกษาที่ต้องการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ขอให้มีความตั้งใจ ไม่ว่าจะจบ ปวช. ปวส. ม.6 หรือปริญญาใบที่สอง ทุกๆคนสามารถเข้ามาเรียนได้ครับ เราให้โอกาสกับทุกๆคนในการเรียน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้มีความตั้งใจ เมื่อมีความตั้งใจก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะอาจารย์ที่นี่ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีครับ

UploadImage
 
ข้อดีของการเรียน “วิศวกรรมศาสตร์SPU” 
การที่ได้เรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ศรีปทุม จะทำให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถทำงานในวิชาชีพทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ และจะสามารถเข้าใจงานในทุกๆขั้นตอนครับ 
 
ถ้าไม่เป็นอาจารย์ จะเป็นอะไร
นักธุรกิจด้านงานก่อสร้างครับ
 
ฝากถึงน้องๆนักเรียน หรือ คนที่อยากเรียนคณะ วิศวกรรมศาสตร์
อยากให้น้องๆทราบว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือใครก็ตามที่คิดว่าจะเลือกอาชีพวิศวะ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้โอกาสทุกๆคนได้ ขอแค่ทุกคนมีความตั้งใจ ศรีปทุมยินดีต้อนรับครับUploadImage